piątek, 09 grudnia 2016

Skuteczna reakcja prokuratury w sprawie odebrania dzieci

Skuteczna reakcja prokuratury w sprawie odebrania dzieci

Prokuratura Rejonowa w Myszkowie – na polecenie Prokuratury  zgłosiła swój udział w postępowaniu Sądu Rejonowego  w Myszkowie w sprawie ustanowienia rodziny zastępczej dla trójki małoletnich dzieci.

Chodzi o sprawę, która toczyła się przed sądem rodzinnym od 21 października 2016 r. na podstawie wniosku matki trójki dzieci w wieku 16, 14 i 4 lat, która ze względu na chorobę chciała, żeby jej partner życiowy został ustanowiony rodziną zastępczą dla jej dzieci. We wniosku matka dziecka podkreśliła, że biologiczny ojciec dzieci nie żyje i jednocześnie nie ma krewnych, którzy mogliby zająć się jej dziećmi. 6 listopada 2016 r. matka dzieci zmarła, a następnego dnia jej partner wnosi o ustanowienie go rodziną zastępczą dla małoletnich dzieci.

25 listopada 2016 r. sąd rodzinny oddalił ten wniosek i polecił umieszczenie dzieci w pogotowiu opiekuńczo- wychowawczym.

Zażalenie prokuratora wstrzymuje odebranie dzieci

Wspomniane postanowienie sądu rodzinnego zaskarżył prokurator z Prokuratury Rejonowej w Myszkowie. W swoim zażaleniu prokurator stwierdził, że opinia kuratora zawodowego wyrażona w wywiadzie oraz informacje udzielne przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie wskazują, że istnieje więź emocjonalna pomiędzy partnerem zmarłej matki a małoletnimi dziećmi, którymi bezinteresownie opiekuje się od prawie roku. Dba o ich byt, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i  wspierał małoletnie dzieci w okresie choroby i po śmierci ich matki.

Skutkiem wniesienia zażalenie przez prokuratora jest wstrzymanie decyzji o odebraniu dzieci do czasu jego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Częstochowie.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa


Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-12-09
Data udostępnienia informacji: 2016-12-09
Liczba odsłon: 1 191