poniedziałek, 29 października 2018

Skuteczna skarga prokuratora od wyroku sądu odwoławczego

Skuteczna skarga prokuratora od wyroku sądu odwoławczego

Sąd Najwyższy uznał skargę Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku za zasadną i uchylając wyrok sądu odwoławczego przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Śródmieście w Gdańsku prowadziła postępowanie przeciwko mężczyźnie, któremu zarzucono popełnienie czynów z art. 157 § 2 i 4 kodeksu karnego. W sprawie tej został skierowany do Sądu  wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego oraz orzeczenie  uzgodnionej z oskarżonym kary, środków karnych i kompensacyjnych.

W wydanym w październiku 2017 roku wyroku sąd nie orzekł uzgodnionego  środka karnego w postaci  zakazu  kontaktowania się z pokrzywdzoną.  Prokurator  zaskarżył wyrok w tej części, wnosząc o orzeczenie zakazu.

Sąd odwoławczy  w całości uchylił zaskarżony wyrok i  przekazał sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego  rozpoznania.

Zdaniem  prokuratora  w sprawie  istniały przesłanki do wydania przez sąd odwoławczy wyroku  reformatoryjnego, to jest zmieniającego zaskarżony  wyrok. W związku z tym w kwietniu 2018 roku prokurator skierował do Sądu  Najwyższego  skargę  od wyroku  Sądu Okręgowego w Gdańsku, wnosząc o jego  uchylenie i przekazanie sprawy  do ponownego  rozpoznania.

Instytucja  skargi od  wyroku sądu odwoławczego została wprowadzona do kodeksu postępowania karnego nowelizacją z 2016 roku. Skarga ta przysługuje tylko od wyroku sądu odwoławczego, uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji  i przekazującego  sprawę  do ponownego  rozpoznania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-29
Data udostępnienia informacji: 2018-10-28
Liczba odsłon: 673