środa, 24 października 2018

Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która wytworzyła co najmniej 20 tysięcy „pustych” faktur VAT na kwotę prawie 0,5 miliarda złotych

Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która wytworzyła co najmniej 20 tysięcy „pustych” faktur VAT na kwotę prawie 0,5 miliarda złotych

Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie dopuszczali się przestępstw polegających między innymi na wystawianiu tzw. „pustych” faktur VAT dokumentujących rzekomą sprzedaż towarów i usług, w szczególności oleju napędowego, ale także części samochodowych, materiałów budowlanych, usług transportowych i budowlanych.

Odbiorcami fikcyjnych faktur było ponad tysiąc przedsiębiorców

W celu wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, w okresie od co najmniej połowy 2008 roku do marca 2015 roku, założyli lub wykorzystywali nie mniej niż 11 fikcyjnych firm. Były to tzw. „firmy słupy”, utworzone jedynie w celu wystawiania fikcyjnych dokumentów.

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wytworzyli łącznie przynajmniej 20 tysięcy faktur VAT wystawionych na kwotę brutto prawie 0,5 miliarda złotych.

Odbiorcami wytwarzanych przez członków grupy fikcyjnych dokumentów księgowych było ponad 1 tysiąc przedsiębiorców przynajmniej z siedmiu województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, kujawsko – pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego i małopolskiego.

Prokuratorskie zarzuty usłyszały dotychczas 104 osoby

Dotychczas w toku tego postępowania prokuratorskie zarzuty usłyszały 104 osoby. Dotyczą one założenia a następnie kierowania zorganizowaną grupą przestępczą bądź udziału w niej (art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego), poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz pomocnictwa w popełnieniu tego przestępstwa (art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego, art. 18 par. 3 kodeksu karnego w związku z art. 271 par. 1 i 3 kodeksu karnego), prania brudnych pieniędzy wspólnie z innymi osobami (art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego) oraz popełnienia przestępstw z kodeksu karnego skarbowego.

Osoby podejrzane, będąc uprawnionymi do wystawiania dokumentów, poświadczali nieprawdę w wystawionych w imieniu różnych podmiotów dokumentach, co do zdarzeń gospodarczych dotyczących rzekomej sprzedaży na przykład oleju napędowego na ogromne kwoty. W rzeczywistości do wskazanych w dokumentach transakcji w ogóle nie doszło.

Podejrzani działali w ten sposób, że po uzyskaniu od ustalonych osób danych firmowych i adresowych odbiorców faktur, a także danych dotyczących rodzaju, ilości i wartości podlegającego rzekomemu zakupowi paliwa, wypełniali faktury niezgodną ze stanem rzeczywistym treścią. Następnie pomagali osobom uprawnionym do reprezentowania określonych podmiotów w użyciu tych dokumentów jako autentycznych, poprzez ich przekazanie w celu włączenia do dokumentacji rachunkowo-księgowej i wykorzystania do rozliczeń podatkowych podmiotów, na rzecz których zostały wystawione. 

Ponadto członkowie grupy, zmierzając do udaremnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia i miejsca umieszczenia środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem różnych czynów zabronionych, zlecali przelewy, a następnie przyjmowali na inne rachunki środki pieniężne będące rzekomą zapłatą za fikcyjne faktury sprzedaży paliw. Pieniądze te następnie były transferowane różnymi rachunkami bankowymi oraz po kolejnych operacjach bankowych wypłacane przez inne osoby za pośrednictwem bankomatów oraz bezpośrednio w kasach banków.

Majątek warty ponad 35 milionów złotych został zabezpieczony 

W toku postępowania zabezpieczono mienie należące do sprawców o łącznej wartości ponad 35 milionów 200 tysięcy złotych.

Wobec 18 podejrzanych w toku śledztwa stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań. Aktualnie środek ten stosowany jest wobec jednego z członków zorganizowanej grupy przestępczej – podejrzanego Włodzimierza P.

Ponadto wobec 21 podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe w różnych kwotach, wobec 28 osób – dozory Policji, a wobec 23 podejrzanych  zakazy opuszczania kraju.

Śledztwo nadal jest w toku i ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania osób biorących udział w przestępczym procederze.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-24
Data udostępnienia informacji: 2018-10-23
Liczba odsłon: 565