wtorek, 19 marca 2019

Sprawcy wyłudzenia nieruchomości i oszustwa przy pożyczce prawomocnie skazani

Sprawcy wyłudzenia nieruchomości i oszustwa przy pożyczce prawomocnie skazani

Przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze zapadł prawomocny wyrok wobec trzech oskarżonych przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze, o dopuszczenie się w 2014 roku oszustw przy udzielaniu pożyczek oraz doprowadzenia za pomocą oszustwa do przeniesienia na ich rzecz własności nieruchomości po znacznie zaniżonej cenie.

Sąd Okręgowy nie uwzględnił apelacji składanych przez obrońców oskarżonych i utrzymał w mocy wyrok skazujący, uchylając jedynie orzeczenie w zakresie naprawienia szkody, z uwagi na fakt, że odrębnie toczy się postępowanie o uznanie nieważności umowy mocą której pokrzywdzone przeniosły własność swojej nieruchomości na rzecz oskarżonych.

Przejęli działki warte 130 tysięcy złotych za niewiele ponad 7,5 tysiąca złotych

Robert B., Waldemar K. i Piotr C. założyli spółkę udzielającą pożyczek, których zabezpieczeniem były zazwyczaj nieruchomości pożyczkobiorców. Jedną z ich klientek była mieszkanka Wojcieszyc. Kiedy kobieta wyraziła chęć zbycia na ich rzecz części swojej nieruchomości, wówczas mężczyźni wprowadzili ją oraz jej córkę w błąd co do celu i zakresu umowy. Doprowadzili ją do podpisania aktu notarialnego, mocą którego pokrzywdzona przeniosła na ich rzecz współwłasność i własność dwóch działek należących do niej i do jej córki. Otrzymała za nie kwotę 7.600 złotych.

W toku śledztwa uzyskano operat szacunkowy, z którego wynikało, że wartość zbytej nieruchomości to 130.000 złotych.

Oszukańcza pożyczka

Ponadto ustalono, że w marcu 2014 roku Waldemar K. dopuścił się oszustwa na szkodę innej kobiety, zawierając z nią umowę pożyczki kwoty 31.500 złotych, z czego 11.500 złotych stanowić miały rożnego rodzaju koszty związane z jej udzieleniem. Podejrzany wprowadził pokrzywdzoną w błąd co do warunków umowy twierdząc po jej podpisaniu, że podlegająca wypłacie kwota 20.000 złotych została wpisana omyłkowo i przekazał jej jedynie 10.000 złotych.

Co zarzucono oskarżonym

Trzem mężczyznom przedstawiono zarzuty oszustwa, którym wyrządzili pokrzywdzonym szkodę w wysokości 124.000 złotych przez przeniesienie na ich rzecz własności swoich nieruchomości.

Dodatkowo Waldemarowi K. zarzucono oszustwo na szkodę innej pokrzywdzonej w związku z udzieleniem jej pożyczki, czym spowodował szkodę w kwocie 10.000 złotych.

Wyrok sądu I instancji

Sąd pierwszej instancji podzielił ustalenia prokuratury i wyrokiem z 5 kwietnia 2018 roku uznał oskarżonych winnymi popełnienia zarzuconych im czynów, za co wymierzył im kary jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności (wobec Roberta B. i Piotra C.) oraz karę jednego roku i ośmiu miesięcy (wobec Waldemara K.), których wykonanie zawiesił na okres 5 lat próby. Dodatkowo sąd orzekł o obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych kobiet.

Wśród skazanych były radca prawny

Jeden ze skazanych to były radca prawny Robert B., który już w lipcu 2017 roku został prawomocnie skazany za popełnienie oszustwa sądowego polegającego na uzyskaniu od Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze przy pomocy podrobionych weksli szeregu nakazów zapłaty i wyroków, na podstawie których osoby pokrzywdzone zobowiązane zostały do zapłaty na ich rzecz nienależnych świadczeń.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-19
Data udostępnienia informacji: 2019-03-19
Liczba odsłon: 678