wtorek, 09 października 2018

Starosta Opatowski stanie przed Sądem

Starosta Opatowski stanie przed Sądem

Prokuratura Okręgowa w Kielcach skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Bogusławowi W. – Staroście Opatowskiemu, Joannie Sz. – byłej prezes zarządu spółki „Top Medicus” w Opatowie i Janowi G. byłemu prezesowi zarządu i członkowi zarządu odpowiednio spółek „Twoje Zdrowie – Lekarze Specjaliści” w Katowicach i „Medical Stocks – Składy Medyczne” w Katowicach.

W toku prowadzonego śledztwa prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Kielcach ustalili, że doszło do nieprawidłowości podczas remontów i rozbudowy szpitala w Opatowie.

Starosta został oskarżony o przekroczenie uprawnień

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach przedstawił Bogusławowi W. zarzuty popełnienia 7 przestępstw związanych z pełnioną przez niego funkcją Starosty, a w tym: 4 dotyczących przekraczania uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i oszustw, co do mienia znacznej wartości na szkodę 4 podmiotów gospodarczych wykonujących remont i rozbudowę szpitala opatowskiego w latach 2013-2014 – wartość wyłudzonych kwot co do poszczególnych zarzutów to odpowiednio w pierwszym przypadku blisko 5 mln zł, w drugim ponad 4 mln zł, w trzecim 3,6 mln zł, w czwartym ponad 1,9 mln zł, przy czym w tym przypadku doszło do  usiłowania wyłudzenia kwotę 3,3 mln zł; 5. zarzut dotyczy oszustwa na szkodę jednej z pokrzywdzonych firm dokonanego w maju 2014 r., tj. usiłowania na kwotę 40.000 zł, a w tym dokonania na kwotę 25.000 zł.

Pozostałe dwa zarzuty dotyczą września i października 2014 r. i są związane z przekraczaniem uprawnień w celu osiągniecia korzyści majątkowej przy zawieraniu umów na sprzątanie pomieszczeń biurowych Starostwa w sytuacji, gdy oskarżony wiedział, iż zlecone prace wykonywały inne osoby i z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach przesyłanych do ZUS w związku z tymi umowami.

Tytułem środka zapobiegawczego prokurator zastosował wobec niego zawieszenie w czynnościach służbowych Starosty Powiatowego w Opatowie.

Oskarżonym zarzucono oszustwa i działanie na szkodę spółki

W trakcie śledztwa prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach  przedstawił Joannie Sz. dwa zarzuty związane z działaniem na szkodę spółki „Top Medicus” w Opatowie jako pełniącej funkcję prezesa zarządu spółki i podejmującej decyzje w jej imieniu. W przypadku pierwszego z tych czynów zarzut dotyczy zawarcia w dniu 31.07.2014 r. umowy wykupu wierzytelności na kwotę ponad 680.000 zł, w przypadku drugiego wykupu wierzytelności w okresie od 19.05.2015r. do 26.06.2015r. w ramach 4 umów, łącznie na kwotę 6 mln zł. Wykup wierzytelności nastąpił od podmiotów, które dokonywały remontu i rozbudowy szpitala w Opatowie i były wierzycielami spółek „Twoje Zdrowie – Lekarze Specjaliści” w Katowicach oraz „Medical Stocks – Składy Medyczne” w Katowicach.

Ponadto w toku postępowania prokurator przedstawił Janowi G. 18 zarzutów oszustw i usiłowań oszustw, a w tym co do mienia znacznej wartości, na szkodę 4 podmiotów gospodarczych w kwocie łącznej blisko 14 mln zł i dodatkowo w kwocie ponad 1,5 mln zł co do oszustw, których usiłował dokonać. Wszystkie te zarzuty są związane z pracami remontowo-budowlanymi prowadzonymi w opatowskim szpitalu przez spółkę „Twoje Zdrowie – Lekarze Specjaliści” w Katowicach i „Medical Stocks – Składy Medyczne” w Katowicach, w których w/w był odpowiednio prezesem zarządu i członkiem zarządu, w imieniu których zawierał umowy z oszukanymi podmiotami. Pokrzywdzone firmy to te same 4 podmioty gospodarcze, które zostały ujęte w zarzutach Bogusława W.

Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 zł, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Zarzucane oskarżonym czyny są zagrożone karami do 10 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-09
Data udostępnienia informacji: 2018-10-08
Liczba odsłon: 603