wtorek, 02 października 2018

Surowe wyroki dla czterech mężczyzn oskarżonych o czynną napaść na funkcjonariusza Policji

Surowe wyroki dla czterech mężczyzn oskarżonych o czynną napaść na funkcjonariusza Policji

Pod koniec maja 2018 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy akt oskarżenia przeciwko Norbertowi U., Arturowi B., Markowi F. oraz Sebastianowi B. Zostali oni oskarżeni o czynną napaść na funkcjonariusza Policji. Do zdarzenia doszło 8 grudnia 2017 roku przy zbiegu ulicy Białobrzeskiej z Kopińską w Warszawie.

Kary bezwzględnego pozbawienia wolności

Wyrokiem z 27 września 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy uznał wszystkich oskarżonych za winnych popełniania zarzucanych im czynów.

Sąd uwzględnił wnioski prokuratora i wszystkim oskarżonym wymierzył surowe kary pozbawienia wolności. Norbertowi U., który odpowiadał w warunkach recydywy, Sąd wymierzył karę 8 lat pozbawienia wolności, Arturowi B. – karę 6 lat pozbawienia wolności, Markowi F. – karę 6 lat pozbawienia wolności, a Sebastianowi B. – karę 4 lat pozbawienia wolności.

Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota w Warszawie oskarżyła mężczyzn o to, że 8 grudnia 2017 roku przy zbiegu ulicy Białobrzeskiej z Kopińską w Warszawie dokonali czynnej napaści na funkcjonariusza Policji, podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. Oskarżeni przewrócili pokrzywdzonego na ziemię, kopali go po plecach i klatce piersiowej, a dodatkowo jeden z napastników groził pokrzywdzonemu użyciem noża, zaś inny szczuł go psem. Działania te podjęli w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej.

W wyniku zadawanych uderzeń pokrzywdzony doznał obrażeń ciała skutkujących naruszeniem czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni.

Na wniosek prokuratora sprawców aresztowano

W toku śledztwa ustalono, że policjant w czasie wolnym od służby zauważył grupę awanturujących się mężczyzn. Postanowił podjąć interwencję. Przedstawił się, podając dane oraz okazując legitymację służbową. Pomimo tego mężczyźni nadal zachowywali się agresywnie i swoją agresję skierowali na niego. Policjant został przewrócony na ziemię, był kopany po plecach i klatce piersiowej. Artur B. zagroził pokrzywdzonemu użyciem noża, zaś Norbert U. szczuł go psem, wielokrotnie używając wobec policjanta wulgarnych słów.

W trakcie interwencji policjant używał gazu. Po jego wyczerpaniu zaczął się wycofywać, jednak został przewrócony i kopnięty w okolice klatki piersiowej. Po uwolnieniu się ponownie próbował się oddalić. Pobiegło za nim co najmniej dwóch mężczyzn, jeden z psem. Wtedy też padła komenda „bierz go”. Gdy się odwrócił, zobaczył atakującego psa. Następnie pokrzywdzony wyjął broń, przeładował i ostrzegł mężczyzn, ze będzie strzelał. Po oddaniu strzału ostrzegawczego w górę, Artur B. stojący w odległości około 1 metra od pokrzywdzonego, zamachnął się w jego stronę nożem. Wtedy policjant oddał strzał w kierunku podłoża. Atakujący mężczyzna został trafiony w nogę i upadł na ziemię. Mężczyzna z psem oraz pozostali dwaj napastnicy oddalili się.

Po chwili na miejscu pojawiły się radiowozy policyjne. Zdarzenie zgłosiła osoba obserwująca sytuację. Oskarżeni po zatrzymaniu, na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota w Warszawie, zostali tymczasowo aresztowani. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania stosowany był wobec nich również w toku postępowania sądowego.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-02
Data udostępnienia informacji: 2018-10-02
Liczba odsłon: 889