środa, 20 marca 2019

Szeroko zakrojone działania Prokuratury, CBŚP i KAS w walce z przestępczością VAT-owską

Szeroko zakrojone działania Prokuratury, CBŚP i KAS w walce z przestępczością VAT-owską

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie i Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP i KAS przeprowadziły ostatnich dniach działania, które doprowadziły do rozbicia dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzaniem podatku VAT.

Działania dotyczące śledztwa Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Rzeszowie oraz Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie działając na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie dokonali zatrzymania 16 osób na terenie całego  kraju.

Zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu proszkiem do drukarek 3D Metal Powder Sin Titanum oraz prania brudnych pieniędzy.

Środki zapobiegawcze

Wobec jednego z podejrzanych sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych sprawców zastosowano środki wolnościowe w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowego kwotach od 10 do 50 tysięcy złotych.

Blisko milion złotych zabezpieczenia majątkowego

Dokonano również zabezpieczenia majątkowego na mieniu trzech podejrzanych poprzez zajęcie wierzytelności z tytułu zwrotu podatku VAT, na poczet grożącej kary grzywny oraz obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej czynem zabronionym w łącznej kwocie 955 240,97 złotych.

Ustalenia śledztwa

Jak wynika z poczynionych w sprawie ustaleń grupa działała  od stycznia 2016 roku do sierpnia 2017 roku w Tarnowie, Jarosławiu, i innych miejscowościach na terenie Polski. Jej celem było popełnianie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami oraz dokumentami Tax Free w zakresie kupna – sprzedaży proszku do drukarek 3D Metal Powder Sin Titanum.  Członkowie grupy podejmowali również czynności mające na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia  przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z przestępstw. Poświadczali oni nieprawdę w dokumentach w postaci faktur oraz dokumentów Tax Free, które następnie wprowadzali do obrotu gospodarczego. Członkowie grupy posługiwali się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz fakturami dokumentującymi nierzeczywiste operacje gospodarcze dotyczące obrotu proszkiem do drukarek, w celu wprowadzenia w błąd pracowników urzędów skarbowych, narażając Skarb Państwa na nienależny zwrot podatku.

Uszczuplenie na kwotę ponad 13,5 miliona złotych

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że celem sprawców było wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT lub pomniejszenie należności wobec Skarbu Państwa, a łączna kwota uszczuplenia wynosi nie mniej niż 13 579 179,18 złotych.

Zbrodnia VAT-owska

Jak ustalono, założycielem grupy przestępczej jest mieszkaniec województwa małopolskiego, któremu zarzucono również popełnienie tzw. zbrodni vat-owskiej. Polegała ona na wystawieniu w imieniu swojej firmy, poświadczających nieprawdę w zakresie dotyczącym obrotu proszkiem do drukarek 3D Metal Powder Sin Titanum faktur VAT o zawyżonej wartości w łącznej kwocie nie mniejszej niż 12 915 408,36 złotych. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 5 do 25 lat.

Pozostałym podejrzanym za zarzucane przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Działania na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

Kolejne działania zostały przeprowadzone wczoraj (19 marca 2019 roku) na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Funkcjonariusze CBŚP na polecenie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy zatrzymali 14 osób.

Co zarzuca się podejrzanym

Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw, w tym wobec mienia znacznej wartości, podania nieprawdy w fakturach, występków tzw. prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw karno-skarbowych. Ponadto dwaj podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia tzw. zbrodni vat-owskiej.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

Fikcyjny obrót towarami

Jak wynika z ustaleń śledztwa, zorganizowana grupa przestępcza działała w 2018 roku, na terenie Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia i innych miejscowości. Członkowie grupy zajmowali się wprowadzaniem do obrotu prawnego poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT dotyczących rzekomego obrotu różnego rodzaju towarami (m.in. budowlanymi, złomem) oraz usługami (m.in. transportowymi, budowlanymi, reklamowymi), a faktycznie służącymi tzw. „kupowaniu kosztów”.

W ten sposób umożliwiano ustalonym podmiotom gospodarczym (odbiorcom nierzetelnych i nieprawdziwych faktur) nielegalne obniżanie podatku należnego w składanych deklaracjach podatkowych poświadczających nieprawdę.

5 tysięcy fikcyjnych faktur na ponad 63 miliony złotych

Podmioty zaangażowane w przestępczy proceder (łącznie ponad 150 firm) fakturowały wzajemnie fikcyjne dostawy towarów i usług. Na czele grupy stał Robert G. Z ustaleń postępowania wynika, że członkowie grupy wprowadzili do obrotu blisko 5 tysięcy faktur, opiewających na łączną kwotę ponad 63 miliony złotych. Ustalona na obecnym etapie śledztwa wartość spowodowanych działaniem sprawców uszczupleń podatkowych to ponad 12 milionów złotych.

Szeroko zakrojona współpraca organów ścigania

Zidentyfikowanie mechanizmu działania członków grupy oraz osób odpowiedzialnych stało się możliwie m.in. dzięki szeroko zakrojonym działaniom operacyjno-rozpoznawczym CBŚP we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym, a także analizie danych gromadzonych przez organy skarbowe w nowych urządzeniach cyfrowych (JPK i STIR) umożliwiających zapobieganiu nadużyciom oraz skuteczną walkę z wyłudzeniami podatkowymi. Ponadto w sprawie tej zlecono przeprowadzenie ponad 100 przeszukań w siedzibach podmiotów związanych z działaniem grupy – w celu zabezpieczenia dokumentacji księgowej.

Obydwa postępowania mają charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-20
Data udostępnienia informacji: 2019-03-19
Liczba odsłon: 1 116