środa, 03 kwietnia 2019

Tymczasowe aresztowania członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na wielką skalę

Tymczasowe aresztowania członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na wielką skalę

Wczoraj (2 kwietnia 2019 roku), na wniosek Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, miejscowy Sąd Rejonowy zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec trójki podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwo na szkodę ponad 1700 pokrzywdzonych. Jest to efekt śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze, w ramach którego połączono ponad 100 postępowań dotyczących działań spółki TeleOpieka24 sp. z o.o.

Co zarzuca się podejrzanym

Podejrzani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze zarzuty dokonania wspólnie i w porozumieniu oszustwa na szkodę pokrzywdzonych klientów spółki, obejmującego mienie wielkiej wartości, a także zarzuty działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, którą założył i kierował Paweł K.
Z uwagi na obawę matactwa ze strony podejrzanych, a także w związku z grożącą im surową karą, po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wszystkie wnioski zostały uwzględnione przez sąd.
Popełnione przez podejrzanych przestępstwa, zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze nawet do 15 lat.

Usługi dla osób starszych

Spółka TeleOpieka24 sp. z o.o. została powołana przez Pawła K. oraz współpracujących z nim Macieja P. i Annę H. w lutym 2016 roku. Zarejestrowana została w Warszawie, lecz faktycznie mieściła się we Wrocławiu. Jak ustalono w toku śledztwa całość działalności spółki związana była z zawieraniem umów, będących przedmiotem śledztwa.
Klientom oferowano różne produkty. Były to między innymi usługi skierowane do osób starszych, których przedmiotem było wykonanie za nich prostych czynności dnia codziennego takich jak np. pośrednictwo w uzyskaniu pomocy medycznej czy usługi remontowe.

Sprzedaż usług reklamowych

Drugim projektem spółki TeleOpieka24 była sprzedaż usług reklamowychdrobnym przedsiębiorcom. Umowy były oferowane przez sieć telemarketerów, kurierów i przedstawicieli spółki.
W obu przypadkach sprawcy bazowali na braku rozeznania ze strony klientów co do warunków zawieranych umów i możliwości oraz kosztów związanych z ich wypowiedzeniem, a nawet co do samego faktu zawarcia umowy.

Oszukańcze umowy

Przedstawiciele spółki TeleOpieka24 dążąc do podpisania umów przez pokrzywdzonych stosowali rozmaite metody nacisku, presji i dezinformacji. Pokrzywdzeni byli przykładowo wprowadzani w błąd co do rodzaju podpisywanego dokumentu, sądząc, że jedynie kwitują odbiór umowy, z którą będą mogli się zapoznać. Zdarzało się, że umowa była im podsuwana do podpisu pośród innych dokumentów dotyczących zupełnie innych usług. W innych przypadkach, przedstawiciele TeleOpieki24 podawali nieprawdziwe informacje, twierdząc, że są studentami, a podpisywany dokument jest jedynie potwierdzeniem udziału w ankiecie, niezbędnym do zaliczenia praktyki na uczelni. Innym sposobem wprowadzenia pokrzywdzonych w błąd było zapewnienie, że usługa finansowana jest ze środków Unii Europejskiej i jedyne koszty jakie ponoszą klienci to opłata w wysokości złotówki, a ponadto po okresie 1 miesiąca mogą oni wypowiedzieć umowę bez dodatkowych kosztów.
W rzeczywistości umowy nie były zawierane w ramach żadnego projektu unijnego, a ich warunki zakładały zaciągnięcie zobowiązania na okres od dwóch do trzech lat, przy kwotach sięgających kilkuset złotych miesięcznie. W sytuacji wypowiedzenia umowy przed tym okresem, przewidziane były opłaty w kwotach sięgających nawet 9 tysięcy złotych.

Ponad 1700 pokrzywdzonych

Jak ustalono, spółka TeleOpieka24 działając w wyżej opisany sposób zawarła umowy z nie mniej niż 1762 osobami pokrzywdzonymi. Spośród tych osób 849 pokrzywdzonych dokonało płatności na rzecz spółki na łączną kwotę w wysokości szacowanej na 624 040 złotych. Łączna kwota zobowiązań zaciągniętych przez klientów TeleOpieka24 Spółki z o.o. szacunkowo opiewa na sumę nie mniejszą niż 12 919 782 złotych.

Dotychczasowe wyniki śledztwa

Na wcześniejszym etapie postępowania w tej sprawie zarzuty popełnienia szeregu oszustw usłyszało 12 innych osób, w tym kurierzy, telemarketerzy
i przedstawiciele spółki, którzy na polecenie i według instrukcji udzielonych przez Pawła K., Macieja P. i Annę H. oferowali klientom produkty TeleOpieki24 i doprowadzali ich do podpisania umów.
Jak wynika z ustaleń śledztwa podejrzani, działając z góry powziętym zamiarem, w systemowy sposób zorganizowali oszustwo na szkodę wielkiej ilości osób. Znali mechanizm popełnienia przestępstwa, albowiem współtworzyli lub współpracowali oni w przeszłości z innymi podmiotami dokonującymi podobnych oszustw.
Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania osób zaangażowanych w przestępczy proceder.

Działania pozakarne

Jednocześnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze angażuje się po stronie osób pokrzywdzonych działaniami spółki TeleOpieka24 przystępując do toczących się przed sądami cywilnymi procesów sądowych w sprawach zobowiązań wynikających z umów podpisanych ze spółką przez jej klientów. Zapadły już pierwsze wyroki sądów uwzględniające racje pokrzywdzonych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-03
Data udostępnienia informacji: 2019-04-03
Liczba odsłon: 1 311