piątek, 21 grudnia 2018

Tymczasowo aresztowani w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej nieruchomości

Tymczasowo aresztowani w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej nieruchomości

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było m. in. wyłudzanie nieruchomości.

W grudniu 2018 roku prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przedstawił zarzuty siedmiu osobom, w tym: Mariuszowi M., Lucynie M., Joannie K., Annie M., Fabianowi I., Ryszardowi D. i Mariuszowi J.

Co zarzucono podejrzanym

Podejrzanym zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych oraz wyłudzanie nieruchomości i ruchomości pod pozorem zawarcia umowy pożyczki. Łączna wartość wyłudzonych przez sprawców nieruchomości i ruchomości to kwota 2 770 000 złotych.

Mechanizm działania grupy 

Mechanizm działania grupy polegał na werbowaniu jej uczestników, głównie osób, które nabywały jedynie formalnie dla siebie nieruchomości. Wprowadzali oni w błąd pokrzywdzonych, co do rzeczywistych warunków umów pożyczki zawieranych między nimi a podmiotami gospodarczymi, którymi w rzeczywistości zarządzał Mariusz M. i inne działające na jego polecenie osoby.

Kierowali pokrzywdzonych do współpracującej z nim kancelarii notarialnej

Sprawcy wykorzystywali również brak zdolności osób zawierających pożyczki do należytego rozpoznania znaczenia i skutków podejmowanego działania. Przedstawiali nierzetelne i podstępnie wprowadzające w błąd oferty dotyczące udzielania pożyczek pod zastaw nieruchomości lub ruchomości dużych wartości. Ponadto przygotowywali dokumentację niezbędną do podpisania aktu notarialnego, a następnie kierowali pokrzywdzonych do współpracującej z nim kancelarii notarialnej, gdzie następowało zawarcie umów pożyczek przed ściśle określonym notariuszem.

Sprawcy podejmowali następnie działania w celu uniknięcia zwrotu należnej wierzytelności poprzez zmienianie nazw i siedzib firm oraz dokonywali stosownych wpisów w księdze wieczystej przewłaszczonej nieruchomości, celem nabycia prawa własności po znacznie zaniżonej wartości nieruchomości i ruchomości dużej wartości będących w posiadaniu pokrzywdzonych.

Środki zapobiegawcze 

Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia o zastosowanie wobec czwórki podejrzanych tj. Mariusza M., Lucyny M., Joanny K., Mariusza J. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wniosek prokuratora został uwzględniony przez sąd.

Wobec pozostałych tj. Ryszarda D. i Fabiana I. i Anny M. prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru policji.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-21
Data udostępnienia informacji: 2018-12-20
Liczba odsłon: 1 880