czwartek, 28 lutego 2019

Tymczasowo aresztowani za nielegalne składowanie odpadów

Tymczasowo aresztowani za nielegalne składowanie odpadów

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie nielegalnego składowania odpadów i substancji chemicznych na terenie nieruchomości położonej w Zabrzu.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

W toku prowadzonego śledztwa ustalono dwie osoby, które były zaangażowane w proceder nielegalnego gospodarowania odpadami. Usłyszały one zarzuty dotyczące składowania odpadów w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia wielu osób oraz w warunkach mogących spowodować zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Środki zapobiegawcze

Prokurator po przesłuchaniu podejrzanych skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, które zostały uwzględnione przez sąd.

Ustalenia śledztwa

Postępowanie wszczęto w oparciu o informację przekazaną straży miejskiej przez mieszkańca Zabrza, który podczas spaceru zauważył dym wydobywający się z terenu ogrodzonej działki i zaparkowaną nieopodal koparko – ładowarkę.

W początkowej fazie śledztwa, przy udziale inspektorów ze Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zostały przeprowadzone oględziny miejsca składowania odpadów. W ich trakcie pobrano do badań próbki znajdujących się tam substancji, które następnie przekazano do analizy biegłemu z zakresu ochrony środowiska.

Opinia biegłego

Z opinii biegłego wynika, że rodzaj i ilość zgromadzonych odpadów, a także sposób ich przechowywania powodowały zagrożenie dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców, a także ryzyko istotnego obniżenia jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi.

Sprawcom za zarzucane przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-28
Data udostępnienia informacji: 2019-02-28
Liczba odsłon: 636