poniedziałek, 03 grudnia 2018

Tymczasowo aresztowani za oszustwa podatkowe

Tymczasowo aresztowani za oszustwa podatkowe

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przez funkcjonariuszy Wydziału Zamiejscowego w Zielonej Górze Delegatury w Poznaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Ustalenia śledztwa

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że w latach 2014-2017 na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i pomorskiego działała zorganizowana grupa przestępcza. Jej członkowie pozorowali wewnątrzwspólnotowe dostawy alkoholu na rzecz firm mających siedzibę w innych państwach Unii Europejskiej m.in. w Czechach, Bułgarii i na Litwie. Stosowali do tych dostaw preferencyjną, zerową stawkę podatku VAT. Faktycznie jednak podmioty wskazane w fakturach i dokumentach przewozowych nie były nabywcami sprzedawanego alkoholu. Alkohol ten przewożony był do Wielkiej Brytanii, gdzie nielegalnie wprowadzano go na tamtejszy rynek.

30 milionów złotych uszczuplenia w podatku od towarów i usług

Ponieważ nabywcą alkoholu nie były podmioty wskazane w fakturach, lecz nieustalone osoby, sprzedaż tą należało opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 23%. Podejrzani nie deklarowali również obrotu osiągniętego ze sprzedaży alkoholu na terenie Anglii. W celu zamaskowania przestępczego procederu fałszowano także dokumenty przewozowe oraz akcyzowe. Łączna kwota spowodowanego w ten sposób uszczuplenia w podatku od towarów i usług przekracza 30 milionów złotych.

11 osób zatrzymanych

27 listopada 2018 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora zatrzymali 11 podejrzanych. Osoby te zostały doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie prokuratorzy przeprowadzili z ich udziałem czynności procesowe.

Zastosowane środki zapobiegawcze

W stosunku do 6 osób skierowane zostały wnioski o tymczasowe aresztowanie z uwagi na grożącą podejrzanym surową karę oraz obawę matactwa procesowego. Wszystkie te wnioski Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu w całości uwzględnił.

Wobec 5 osób prokuratorzy zastosowali wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

W trakcie prowadzonych przeszukań na poczet grożących kar i środków o charakterze majątkowym zajęto należące do podejrzanych mienie w postaci m.in. pieniędzy w gotówce, pojazdów mechanicznych oraz luksusowych zegarków.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a w jej toku nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-03
Data udostępnienia informacji: 2018-12-02
Liczba odsłon: 1 731