środa, 13 lutego 2019

Tymczasowo aresztowani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe oraz pranie brudnych pieniędzy

Tymczasowo aresztowani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe oraz pranie brudnych pieniędzy

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodów osobowych.

Pięć osób zatrzymanych 

W dniach 6 i 7 lutego 2019 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali pięć osób. Jednocześnie przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych, na terenie Zielonej Góry oraz Gubina.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie ogłoszono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz prania brudnych pieniędzy.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec trzech sprawców.  Sąd uwzględniając wszystkie wnioski prokuratora zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Wobec dwojga pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego oraz nakazu powstrzymywania się od wykonywania określonej działalności gospodarczej.

Zabezpieczono ponad 70 tysięcy złotych 

Na poczet grożących podejrzanym kar i środków o charakterze majątkowym prokurator zabezpieczył kwotę 71 tysięcy złotych oraz 3 tysięcy euro.

Ustalenia śledztwa

Jak wynika z poczynionych w toku śledztwa ustaleń zorganizowana grupa przestępcza, zajmowała się wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodów osobowych. Następnie członkowie grupy wprowadzali pojazdy na rynek krajowy przy wykorzystaniu podrobionych oraz nierzetelnych dokumentów. Przestępczy proceder prowadził do zaniżania podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym. W wyniku tych działań doszło do narażenia na uszczuplenie w podatku VAT oraz podatku akcyzowym na kwotę ponad 1 miliona złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-13
Data udostępnienia informacji: 2019-02-12
Liczba odsłon: 632