poniedziałek, 29 kwietnia 2019

Uchylenie immunitetów dwóm byłym prokuratorom Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie

Uchylenie immunitetów dwóm byłym prokuratorom Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie

W ubiegłym tygodniu Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym w Warszawie, po rozpoznaniu wniosków prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, podjął uchwały o udzieleniu zezwolenia na pociągnięcie dwóch byłych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie, obecnie prokuratorów w stanie spoczynku, do odpowiedzialności karnej.

Sąd podzielił argumentację prokuratora

Wnioski zostały złożone w śledztwie dotyczącym bezprawnych pozbawień wolności w latach 1981 i 1982 w Koszalinie osób prowadzących działalność opozycyjną, przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie i sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

Orzeczenia sądu, który w pełni podzielił argumentację przedstawioną przez prokuratora w złożonych wnioskach o uchylenie immunitetów, nie są prawomocne.

Podejrzenie popełnienia zbrodni komunistycznych

Zgromadzony w śledztwie obszerny materiał dowodowy dostatecznie uzasadnia podejrzenie dopuszczenia się przez byłych prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie czynów wyczerpujących znamiona zbrodni komunistycznych. Polegały one na długotrwałym bezprawnym pozbawieniu wolności łącznie sześciu osób, które w różnych formach prezentowały sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i pozbawienia społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Działania pokrzywdzonych sprowadzały się do wyrażania własnych opinii odnoszących się do decyzji politycznych ówczesnego kierownictwa państwa, co należało do uprawnień każdego obywatela.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Więcej o sprawie pisaliśmy:

Uchylenie immunitetu byłemu sędziemu Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-29
Data udostępnienia informacji: 2019-04-28
Liczba odsłon: 1 922