czwartek, 30 maja 2019

Uchylenie immunitetu byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie

Uchylenie immunitetu byłemu prokuratorowi Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie

W ubiegłym tygodniu Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, podjął uchwałę o udzieleniu zezwolenia na pociągnięcie byłego prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie, obecnie prokuratora byłej Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku w stanie spoczynku, do odpowiedzialności karnej.

Śledztwo dotyczące bezprawnych pozbawień wolności

Wniosek został złożony w śledztwie dotyczącym bezprawnych pozbawień wolności w latach 1981 i 1982 w Koszalinie, osób prowadzących działalność opozycyjną przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie i sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

Sąd podzielił w pełni argumentację przedstawioną przez prokuratora w złożonym wniosku o uchylenie immunitetu. Orzeczenie sądu  nie jest prawomocne.

Zarzuty popełnienia zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie dopuszczenia się przez byłego prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie czynów wyczerpujących znamiona zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości, które polegały na długotrwałym bezprawnym pozbawieniu wolności oraz skierowaniu aktu oskarżenia wobec osób wyrażających w różnych formach sprzeciw wobec wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i pozbawienia społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-05-30
Data udostępnienia informacji: 2019-05-30
Liczba odsłon: 754