wtorek, 09 kwietnia 2019

Uchylenie immunitetu byłemu sędziemu Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego

Uchylenie immunitetu byłemu sędziemu Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego

W ubiegłym tygodniu Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, po rozpoznaniu wniosku prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, podjął uchwałę o udzieleniu zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego sędziego Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, obecnie sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Dodatkowo Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie zawiesił sędziego w czynnościach służbowych oraz obniżył wynagrodzenie o 25%.

Orzeczenie nie jest prawomocne

Wniosek został złożony w śledztwie dotyczącym bezprawnych pozbawień wolności w latach 1981 i 1982 w Koszalinie, osób prowadzących działalność opozycyjną przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie i sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

Sąd podzielił w pełni argumentację przedstawioną przez prokuratora w złożonym wniosku o uchylenie immunitetu. Orzeczenie sądu  nie jest prawomocne.

Kolejnych sześć wniosków

Decyzja Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie jest pierwszym rozstrzygnięciem podjętym w niniejszej sprawie. Na rozpoznanie przez właściwe sądy dyscyplinarne oczekuje kolejnych sześć wniosków prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.

Kwestionowane 22 postępowania karne

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte 2 września 2016 roku w następstwie zawiadomienia złożonego przez Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym – Oddział w Koszalinie, w którym wskazano 22 postępowania karne prowadzone w 1981 i 1982 roku w Koszalinie przeciwko osobom prowadzącym działalność opozycyjną, jak też wyrażającym publicznie przekonania i poglądy społeczno – polityczne nieakceptowane przez ówczesne władze. Zdaniem Stowarzyszenia były one aktami bezprawia i stanowiły represje z przyczyn politycznych.

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie dopuszczenia się przez trzech sędziów Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego i czterech prokuratorów Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie czynów zabronionych polegających na długotrwałym, bezprawnym pozbawieniu wolności osób, które w różnych formach prezentowały sprzeciw wobec wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego i wobec pozbawienia społeczeństwa podstawowych praw i wolności obywatelskich. Działania pokrzywdzonych sprowadzały się do wyrażania własnych opinii odnoszących się do decyzji politycznych ówczesnego kierownictwa państwa, co należało do uprawnień każdego obywatela.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-09
Data udostępnienia informacji: 2019-04-09
Liczba odsłon: 2 435