piątek, 03 marca 2017

Władysław S. podejrzanym w sprawie SKOK Wołomin

Władysław S. podejrzanym w sprawie SKOK Wołomin

1 marca 2017 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie SKOK Wołomin zatrzymany został Władysław S. Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu, wobec podejrzanego prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i sąd wniosek ten uwzględnił stosując areszt na okres trzech miesięcy.

Podejrzanemu ogłoszono sześć zarzutów popełniania przestępstw polegających na:

  • uzyskaniu za akceptacją osób zarządzających mieniem SKOK Wołomin dwóch pożyczek na cele mieszkaniowe, jednej na kwotę 2,1 mln zł, drugiej na kwotę 1 mln zł w oparciu o nierzetelne, poświadczające nieprawdę dokumenty mające istotne znaczenie dla decyzji o przyznaniu kredytu;
  •  uzyskaniu dla siebie trzech kredytów, każdy w wysokości 1 mln zł na trzy podstawione osoby tzw. „słupy”, udzielone również w oparciu o nierzetelne, poświadczające nieprawdę dokumenty mające istotne znaczenie dla decyzji o udzieleniu kredytu;
  • przyjęciu środków pieniężnych dla jednej ze spółek, w której podejrzany posiadał udziały w kwocie ponad 4,4 mln zł pochodzących z czynu zabronionego, w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia (zarzut tzw. prania brudnych pieniędzy).

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ustalono, że podejrzany działał wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w tym członkami zarządu SKOK Wołomin, co do których odrębne postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Osoby te działały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej kierowanej przez Piotra P. Grupa przestępcza miała na celu popełnianie przestępstw takich jak oszustwa kredytowe, wprowadzenie do obrotu gospodarczego korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa, a także wytwarzanie nierzetelnej dokumentacji, będącej podstawą udzielania kredytów.

Łączna kwota pożyczek wyłudzonych ze SKOK Wołomin z udziałem Władysława S. wynosi 6,1 mln zł, zaś łączna kwota przyjętych, pochodzących z przestępstwa środków, przeznaczonych na finansowanie spółki, w której podejrzany posiadał udziały wynosi ponad 10 mln zł.

Wobec Władysława W. skierowano do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania i sąd uwzględnił wnioski prokuratury stosując areszt na okres trzech miesięcy.

W wyniku działania grupy doszło do wielomilionowych wyłudzeń ze SKOK Wołomin oraz wprowadzenia do obrotu gospodarczego korzyści majątkowych pochodzących z przestępstw, w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia.

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga w Warszawie w sprawie SKOK Wołomin status podejrzanych ma już 110 osób, którym przedstawiono łączenie 187 zarzutów popełniania przestępstw:

  • przedkładania nierzetelnych bądź podrobionych dokumentów w celu uzyskania kredytów, jak też pomocnictwa do tych przestępstw;
  • oszustw na szkodę SKOK Wołomin, polegających na wyłudzeniu kredytów, jak też pomocnictwa do tych przestępstw;
  • udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw takich jak oszustwa kredytowe i zabór w celu przywłaszczenia środków płatniczych w znacznych kwotach na szkodę SKOK Wołomin;
  • dokonywania transferu środków płatniczych pochodzących z przestępstw popełnionych na szkodę SKOK Wołomin (tzw. pranie brudnych pieniędzy), przy czym zaznaczyć należy, że chodzi o wielomilionowe kwoty.

Ponadto, w zakresie poszczególnych wątków śledztwa, gdzie zgromadzono kompletny materiał dowodowy –  wyłączono materiały w zakresie kilkudziesięciu podejrzanych i skierowano akty oskarżenia do sądu. W miarę uzupełniania materiału dowodowego czynność ta jest kontynuowana w stosunku do pozostałych podejrzanych.

To nie koniec śledztwa. W dalszym ciągu analizowana jest dokumentacja finansowa dotycząca kilkuset kredytobiorców, dotychczas nie objętych zarzutami, co najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie skutkowało wydaniem kolejnych postanowień o przedstawieniu zarzutów.

Warto przypomnieć, że przestępstwa związane działalnością Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie są wyjaśniane przez dwa zespoły prokuratorów powołane przez I Zastępcę Prokuratora Generalnego – Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Jeden zespół został powołany w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Natomiast drugi zespół został powołany w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Nadzór nad tymi postępowaniami jest sprawowany w Departamencie do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-03-06
Data udostępnienia informacji: 2017-03-03
Liczba odsłon: 965