wtorek, 18 grudnia 2018

Wyrok uwzględniający powództwo kobiety, która utraciła mieszkanie w wyniku zawarcia umowy pożyczki

Wyrok uwzględniający powództwo kobiety, która utraciła mieszkanie w wyniku zawarcia umowy pożyczki

14 grudnia 2018 roku przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł wyrok uwzględniający powództwo kobiety, która utraciła mieszkanie w wyniku zawarcia umowy pożyczki, zabezpieczonej przeniesieniem prawa własności do lokalu Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględniając powództwo, zasądził na rzecz kobiety kwotę  137 266 złotych.  Zasądził  również  kwotę  20 000 złotych  tytułem zadośćuczynienia za nękanie.

Oszustwo objęte postępowaniem w sprawie tzw. mafii mieszkaniowej

Umowa, w następstwie której kobieta utraciła mieszkanie, objęta jest toczącym się w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku postępowaniem w sprawie tzw. mafii mieszkaniowej. W jej toku mężczyzna, który zawarł umowę, usłyszał zarzut popełnienia na szkodę kobiety przestępstwa oszustwa.

Prokurator zgłosił udział w postępowaniu cywilnym

W toczącym się równolegle przed Sądem postępowaniu cywilnym kobietę wspierał   prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, który zgłosił w nim swój udział.

Została wprowadzona w błąd

W sierpniu 2011 roku kobieta zawarła notarialną umowę pożyczki z jednoczesnym zabezpieczeniem jej spłaty umową przeniesienia prawa do należącego do niej mieszkania. Udzieliła również pełnomocnictwa do wymeldowania zamieszkujących w  nim osób.

Kobieta została wprowadzona w błąd co do charakteru zawartej umowy, jak i  jej skutków w przypadku  nie spłacenia pożyczki. Mężczyzna, z którym zawarła umowę, wymeldował mieszkańców, do mieszkania wprowadził osoby bezdomne, a wykorzystując chwilową nieobecność  kobiety, wymienił zamki w drzwiach i odmówił  wpuszczenia jej.

Żądania pozwu

W skierowanym do Sądu powództwie kobieta wniosła o zapłatę na jej rzecz określonej kwoty z tytułu czynu niedozwolonego oraz zadośćuczynienia z tytułu nękania, polegającego na sprowadzeniu do  mieszkania  osób bezdomnych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-18
Data udostępnienia informacji: 2018-12-18
Liczba odsłon: 775