środa, 21 listopada 2018

Zakończono postępowanie sądowe przeciwko osobom nielegalnie sprowadzającym cudzoziemców do Polski

Zakończono postępowanie sądowe przeciwko osobom nielegalnie sprowadzającym cudzoziemców do Polski

W listopadzie 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy zapadły wyroki wobec ostatnich - z dotąd nieosądzonych - oskarżonych w sprawie zainicjowanej skierowanym przez Prokuraturę Okręgową w Bydgoszczy aktem oskarżenia dotyczącym organizowania cudzoziemcom przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom ustawy to jest przestępstw z art. 264 § 3 kodeksu karnego, art. 272 kodeksu karnego, art. 270 § 1 kodeksu karnego, art. 233§1 kodeksu karnego i inne.

19 listopada 2018 roku wyroki usłyszeli Rafał S., Małgorzata S. i Urszula R. Sąd orzekł wobec nich kary pozbawienia wolności w wymiarach 6 miesięcy i 7 miesięcy z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres próby 2 lat, a także kary grzywny oraz przepadek korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa. 

Na czym polegał przestępczy proceder 

W toku śledztwa ustalono, że współpracująca ze sobą, w okresie od czerwca 2015 roku do stycznia 2017 roku, na terenie kraju, co najmniej kilkuosobowa, grupa, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach podziału zadań, dążyła do ułatwienia lub umożliwienia nielegalnego pobytu na terytorium Polski kilkudziesięciu obywatelom Iraku. 

Bezprawne zachowanie polegało m.in. na przedkładaniu w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy kserokopii paszportów wraz z dokumentacją poświadczającą nieprawdę co do turystycznego powodu wizyty w Polsce – w celu uzyskania dla cudzoziemców stosownych zaproszeń. Składano także nieprawdziwe deklaracje dotyczące posiadania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu oraz dokumenty świadczące o możliwości ich zakwaterowania. 

20 podstępnie uzyskanych wiz 

W rzeczywistości celem przyjazdu Irakijczyków do Polski miała być dalsza podróż do krajów Europy Zachodniej. Działając w ten sposób sprawcy podstępnie doprowadzili do wydania przez Konsulat RP w Irbilu ponad 20 wiz uprawniających obywateli Iraku do wjazdu na terytorium RP.

W procederze wykorzystywano tzw. osoby słupy, głównie mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego, którzy zgłaszali się do Urzędu Wojewódzkiego w celu złożenia wniosków o wydanie zaproszeń dla Irakijczyków, okazując opisaną wyżej dokumentację poświadczającą nieprawdę.

Przedmiotem śledztwa objęto także, związane z głównym wątkiem, występki przeciwko wiarygodności dokumentów (wyłudzenie poświadczenia nieprawdy, podrabianie i posługiwanie się podrobionymi dokumentami) oraz czyny polegające na składaniu fałszywych zeznań w toku postępowania administracyjnego.

Akt oskarżenia przeciwko organizatorowi procederu

28 czerwca 2018 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom, którym zarzucono popełnienie przestępstw stypizowanych w art. 264 § 3 kodeksu karnego w zbiegu z art. 272 kodeksu karnego w związku z art. 11 § 2 i 12 kodeksu karnego. Jedną z nich jest Holender pochodzenia irackiego – Hawar M., który według ustaleń śledztwa był organizatorem i koordynatorem przestępnego procederu oraz go finansował.

18 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uznał Hawara M. winnym popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, skazując go na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny. 

Wobec kolejnych podejrzanych, którzy w toku postępowania przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia, prokurator skierował wnioski o dobrowolne poddanie się karze bez przeprowadzenia rozprawy.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-21
Data udostępnienia informacji: 2018-11-21
Liczba odsłon: 629