wtorek, 18 września 2018

Zarzut niedopełnienia obowiązków dla funkcjonariusza publicznego

Zarzut niedopełnienia obowiązków dla funkcjonariusza publicznego

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzoruje postępowanie dotyczące sprzedaży przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową Budowlani budynku usytuowanego przy ulicy Grunwaldzkiej 597 w Gdańsku.

Podejrzana została zawieszona w czynnościach

W sprawie tej, w oparciu o zebrany materiał dowodowy, zarzut niedopełnienia obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego prokurator przedstawił osobie, która pełniła funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Skarbu, Kierownika Referatu Obrotu Nieruchomości Urzędu Miasta Gdańska. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 1 kodeksu karnego. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Czynności z udziałem podejrzanej zostały przeprowadzone wczoraj (17 września 2018 roku). Nie przyznała się do popełniania zarzuconego jej czynu i odmówiła złożenia wyjaśnień.

Prokurator zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci  zawieszenia w pełnieniu czynności zastępcy dyrektora Wydziału Skarbu, Kierownika Referatu Obrotu Nieruchomościami oraz zawieszenia w czynnościach  służbowych jako pracownika samorządowego.

Zasoby mieszkaniowe gminy zostały zmniejszone

W toku śledztwa ustalono, że budynek, posadowiony na nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani, stanowił własność Gminy Miasta Gdańsk i znajdował się w jej posiadaniu.

Spółdzielnia, nie mając do tego prawa, 15 października 2015 roku sprzedała budynek.

Podejrzana nie podjęła działań mających na celu ochronę gminnych zasobów  mieszkaniowych. Nadto w lutym 2016 roku udzieliła odpowiedzi Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Gdańska, w którym wbrew wcześniejszemu, wielokrotnie prezentowanemu przez siebie stanowisku poinformowała, że budynek ten stanowi własność spółdzielni. Skutkowało to wydaniem 25 marca 2016 roku nieruchomości nabywcy.

Gmina poniosła szkodę poprzez zmniejszenie swoich zasobów mieszkaniowych. 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-18
Data udostępnienia informacji: 2018-09-18
Liczba odsłon: 657