czwartek, 15 listopada 2018

Zarzut za zanieczyszczenie rzeki Łyna

Zarzut za zanieczyszczenie rzeki Łyna

Prokuratura Rejonowa w Lidzbarku Warmińskim nadzoruje postępowanie dotyczące zanieczyszczania wody w rzece Łyna. W oparciu o obszerny materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie, Prokurator Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim przedstawił Przemysławowi M., Prezesowi Zarządu Zakładu Mleczarskiego POLMLEK w Lidzbarku Warmińskim zarzut z art. 182 § 1 i 3 kodeksu karnego, 185 § l kodeksu karnego i art. 186 § l kodeksu karnego.

Z zebranego w toku śledztwa materiału dowodowego wynika, iż w okresie od 1 marca 2017 roku do 18 marca 2018 roku dochodziło do zanieczyszczania wody w rzece Łyna, które spowodowało istotne obniżenie jakości wody. Było to skutkiem nieutrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem wytwarzanym przez ZM POLMLEK, co spowodowało wylewanie się ścieków z urządzeń oczyszczalni wprost do gruntu. Dochodziło również do wielokrotnego zrzutu kolektorem ściekowym dużych ilości substancji niedostatecznie oczyszczonych o stężeniu przekraczającym dopuszczalne wartości.

Powyższe zostało potwierdzone badaniami przeprowadzanymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu oraz opinią biegłego z zakresu ochrony środowiska.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-15
Data udostępnienia informacji: 2018-11-14
Liczba odsłon: 1 441