piątek, 16 września 2016

Zarzuty dla byłego prorektora Politechniki Wrocławskiej

Zarzuty dla byłego prorektora Politechniki Wrocławskiej

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu w toku prowadzonego przez siebie śledztwa przedstawiła zarzuty byłemu prorektorowi Politechniki Wrocławskiej, a obecnie Kierownikowi Katedry Wydziału Mechanicznego Eugeniuszowi R., księgowej Krystynie R. oraz 3 adiunktom – Tadeuszowi L., Wiktorowi S. i Kazimierzowi M. Dotyczą one wyłudzenia w okresie od 09 stycznia 2007 roku do 16 marca 2007 roku grantu w kwocie 265 tysięcy złotych na rzekomo innowacyjne urządzenie.

W toku postępowania uzyskano między innymi opinię biegłego rzeczoznawcy. Wynika z niej, iż urządzenie z całą pewnością nie jest innowacyjne, co było warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania przyznanego przez instytucję dysponującą środkami publicznymi pochodzącymi z Budżetu Państwa, a mianowicie Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Warszawie.

Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w wysokości od 10 do 30 tysięcy złotych oraz nakazu powstrzymania się od działalności polegającej na uczestnictwie w projektach celowych przygotowywanych przez pracowników Politechniki Wrocławskiej w Wydziale Mechanicznym dofinansowywanych ze środków finansowych pochodzących z Budżetu Państwa.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-09-16
Data udostępnienia informacji: 2016-09-16
Liczba odsłon: 948