poniedziałek, 01 kwietnia 2019

Zarzuty dla kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na rynku FOREX

Zarzuty dla kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na rynku FOREX

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP z Zarządu w Warszawie śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw na rynku FOREX, której członkowie działali w ramach cypryjskiego podmiotu z oddziałem w Warszawie oraz innych spółek.

Zatrzymano 11 managerów sprzedaży

W ubiegłym tygodniu przeprowadzono kolejną realizację podczas której zatrzymano 11 osób. Jak wynika z ustaleń prowadzących śledztwo, zatrzymane osoby wykonywały funkcje managerów sprzedaży i odpowiadały za organizację pracy, a także wydawały polecenia podległym pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami.

W ramach akcji funkcjonariusze wykonali szereg przeszukań, w wyniku których zabezpieczyli sprzęt komputerowy, dokumentację oraz nośniki danych jako materiał dowodowy w sprawie.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także oszustwa oraz prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach.

Środki zapobiegawcze

Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportu oraz poręczeń majątkowych na łączną kwotę około 1 miliona złotych.

Dodatkowo na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości około 233 tysięcy złotych.

Ustalenia śledztwa

Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji finansowych.

Następnie członkowie grupy proponowali klientom nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także wcześniej zainwestowane pieniądze. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że poszczególni inwestorzy na nietrafionych inwestycjach ponosili straty od 3 tysięcy do nawet ponad 2 milionów złotych, a szkody finansowe, powstałe w wyniku działania grupy, wynoszą łącznie minimum 18 milionów złotych.

45 podejrzanych, 6 milionów złotych zabezpieczeń majątkowych

Ubiegłotygodniowa realizacja to kolejny etap śledztwa, w toku którego zarzuty usłyszało już 45 podejrzanych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych w łącznej kwocie ponad 6 milionów złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-01
Data udostępnienia informacji: 2019-03-31
Liczba odsłon: 2 735