wtorek, 25 września 2018

Zarzuty w śledztwie dotyczącym składowiska odpadów w Zgierzu

Zarzuty w śledztwie dotyczącym składowiska odpadów w Zgierzu

W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi 48 – letni prezes zarządu spółki organizującej transporty odpadów, usłyszał zarzuty przestępstwa polegającego na przywożeniu do Polski z zagranicy odpadów wbrew obowiązującym przepisom. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5.

Zastosowano środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniu prokurator tytułem środka zapobiegawczego zakazał podejrzanemu prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami i zawiesił go w czynnościach służbowych prezesa zarządu spółki.

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi obejmuje w szczególności zagadnienia związane z przywozem do Polski odpadów, które następnie były składowane w Zgierzu, przy ulicy Boruty i przy ulicy Kaczeńcowej.

W jego ramach badane są także okoliczności pożaru, do którego doszło w maju tego roku na składowisku odpadów w Zgierzu.

Odpady przywożono wbrew przepisom

Całokształt dokonanych na obecnym etapie ustaleń dał podstawy do stwierdzenia, że przewożenie do Polski odpadów następowało wbrew przepisom Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 roku w sprawie przemieszczania odpadów. Jak wskazują zebrane dowody, przy poszczególnych transportach nie spełniono wymogów proceduralnych, nie sporządzono wymaganych dokumentów, nierzetelnie wskazywano lokalizację instalacji odzysku oraz podawano  niewłaściwe kody sprowadzanych odpadów. Odpady były przywożone mimo braku realnych możliwości dokonania odzysku.

Przedstawionymi prezesowi zarządu spółki zarzutami objęto okres luty 2017 – kwiecień 2018 i około 1000 realizowanych w tym czasie transportów.

Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do przedstawionych mu zarzutów.

W śledztwie w dalszym ciągu gromadzony jest materiał dowodowy celem wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-25
Data udostępnienia informacji: 2018-09-25
Liczba odsłon: 346