czwartek, 07 lutego 2019

Zarzuty wobec handlarza roszczeniami i urzędników warszawskiego ratusza w związku z tzw. dziką reprywatyzacją

Zarzuty wobec handlarza roszczeniami i urzędników warszawskiego ratusza w związku z tzw. dziką reprywatyzacją

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu przedstawiła w dniach 6 i 7 lutego 2019 roku zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym i urzędniczym pięciu osobom zatrzymanym w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie.

Są wśród nich znany warszawski handlarz roszczeniami Mirosław B. i dwóch pracowników Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy. Wartość szkody poniesionej przez m.st. Warszawę wynosi prawie 13,5 miliona złotych.

Z ustaleń śledztwa wynika, że efektem przestępczych działań było bezprawne przekazanie  przez urzędnika działającego w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości w prestiżowych miejscach stolicy. Faktycznie nieruchomości te przekazane zostały na rzecz podmiotów, w których jedynym udziałowcem lub akcjonariuszem był Mirosław B.

Nieruchomości za łapówkę

Nieruchomości, na mocy dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st Warszawy, przeszły prawomocnie na własność państwa z chwilą, gdy w wymaganym terminie nie zgłoszono wobec nich roszczeń. Potwierdziły to orzeczenia administracyjne Prezydenta m.st. Warszawy wydawane wielokrotnie w latach 40. i 50. XX wieku.

Takie stanowisko Urząd m.st. Warszawy prezentował konsekwentnie aż do 2012 roku, kiedy to z roszczeniami wobec nieruchomości – które po przemianach ustrojowych w Polsce przeszły na własność samorządu – wystąpił Krzysztof D. działający faktycznie jako pełnomocnik Mirosława B. W rezultacie Urząd m.st. Warszawy z naruszeniem prawa wszczął i prowadził postępowania administracyjne, które zakończyły się bezzasadnymi decyzjami o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, których faktycznym beneficjentem był Mirosław B.

W oparciu o zebrany materiał dowodowy ustalono nadto, że decyzje dotyczące trzeciej z nieruchomości objętej zarzutami zapadały m.in. w wyniku przyjęcia korzyści majątkowych przez głównego specjalistę w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy.

Zarzuty wobec podejrzanych

W związku z tą sprawą Prokuratura Regionalna we Wrocławiu przedstawiła Mirosławowi B. i jego pełnomocnikowi Krzysztofowi D. po dwa zarzuty dotyczące działania wspólnie i w porozumieniu z urzędnikami warszawskiego ratusza, którzy nie dopełnili swoich obowiązków i przekroczyli uprawnienia służbowe.

Były główny specjalista w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy Jacek W. – oprócz dwóch już postawionych zarzutów, w tym dotyczącego korupcji – usłyszał cztery kolejne. Dotyczą m.in. przyjęcia korzyści majątkowych o wartości 20 tysięcy złotych i niedopełnienia obowiązków.

Radcy prawnemu w Biurze Gospodarki Nieruchomościami warszawskiego ratusza Bogusławie D.-R. zostały postawione zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez zawarcie niekorzystnych dla miasta Warszawy aktów notarialnych.

Notariusz Leszek Z. usłyszał dwa zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków w celu osiągniecia korzyści majątkowej.

Środki zapobiegawcze 

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosków o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Mirosława B., Krzysztofa D. i Jacka W.

Natomiast w stosunku do Leszka Z. i Bogusławy D.-R. prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach odpowiednio  25 tysięcy i 50 tysięcy złotych, dozoru Policji i zakazu kontaktowania się z osobami wskazanymi w postanowieniu.

Podejrzanym mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a Bogusławie D.-R. – do trzech lat.

Prokuratura walczy o odzyskanie mienia

W związku z tzw. dziką reprywatyzacją w prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się obecnie ponad 130 postępowań karnych. Dotyczą blisko 500 nieruchomości w Warszawie.

Zarzuty usłyszało dotąd 35 osób, w tym urzędnicy warszawskiego ratusza, znani adwokaci, radcowie prawni i biegli sądowi. Prokuratorzy skierowali do sądów sześć aktów oskarżenia. Jedna ze spraw zakończyła się już skazującym wyrokiem.

Równolegle z prowadzonymi śledztwami powołane przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego zespoły prokuratorów podejmują starania na rzecz unieważnienia podjętych bezprawnie decyzji reprywatyzacyjnych.

Występują z sądowymi pozwami i wnioskami oraz zgłaszają sprzeciwy od decyzji wydanych przez Prezydenta m.st. Warszawy i Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Zgłaszają też udział prokuratorów w toczących się postępowaniach.

Celem zakrojonych na szeroką skalę działań jest odzyskanie mienia bezprawnie przejętego ze szkodą dla m.st. Warszawy, a także ochrona praw lokatorów nieruchomości przejmowanych wskutek „dzikiej reprywatyzacji”.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-02-07
Data udostępnienia informacji: 2019-02-07
Liczba odsłon: 660