czwartek, 20 września 2018

Zarzuty za nielegalny handel lekami

Zarzuty za nielegalny handel lekami

Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckiem prowadzi postępowanie z zawiadomienia Głównego Inspektora Farmaceutycznego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa obrotu produktami leczniczymi bez wymaganych zezwoleń i bez wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych.

Przeszukano siedzibę spółki

W toku postępowania ustalono, że spółka z powiatu tomaszowskiego dokonuje obrotu lekami bez wymaganego zezwolenia. Na polecenie prokuratora, przy udziale inspektorów farmaceutycznych, przeprowadzono przeszukania w siedzibie spółki, w wyniku którego zatrzymano 9757 sztuk produktów leczniczych i substancji czynnych. 

Podejrzany usłyszał zarzuty

Prokurentowi spółki przedstawiono zarzuty prowadzenia, bez wymaganego zezwolenia, działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i importu produktami leczniczymi zawierającymi substancje czynne o działaniu farmakologicznym oraz posiadania tych produktów, tj. o czyn z art. 125 ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne. Zarzuty dotyczyły również prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania, importu oraz dystrybucji substancji czynnych bez uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych. Ponadto spółka prowadziła działalność gospodarczą pomimo braku wpisu do rejestru produktów leczniczych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-09-20
Data udostępnienia informacji: 2018-09-19
Liczba odsłon: 616