czwartek, 07 marca 2019

Zarzuty za oszustwa na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych

Zarzuty za oszustwa na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na doprowadzeniu towarzystw ubezpieczeniowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez m.in. „ustawianie” kolizji stanowiących podstawę wypłaty nienależnych odszkodowań. W lutym 2019 roku prokurator przedstawił Arkadiuszowi P, Marcie P. i Elżbiecie S. zarzuty m.in. oszustw kredytowych na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci m.in. poręczeń majątkach, dozorów Policji i zakazów kontaktowani się z określonymi osobami.

Grupa uzyskiwała kredyty bankowe

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała w okresie od 2007 do 2016 roku. Postępowanie obejmu swoim zakresem doprowadzenie banków do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w związku z uzyskaniem kredytów na refinansowanie zakupu pojazdów wykorzystanych do wyłudzania odszkodowań komunikacyjnych, a które w momencie udzielania kredytów nie nadawały się do ruchu, a nawet nie istniały. Ich rzeczywista wartość w momencie zawierania umów na refinansowanie nabycia pojazdów, nie odpowiadała wartości wskazanej w dokumentach kredytowych.

Uczestniczyli w postępowaniach kredytowych

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że podejrzani działali jako reprezentanci banku oraz towarzystw ubezpieczeniowych w ramach stałej współpracy. Uczestniczyli w czynnościach związanych z postępowaniami kredytowymi, w toku których wytwarzano nierzetelne dokumenty umożliwiające głównym sprawcom uzyskanie środków na sfinansowanie zakupu pojazdów wykorzystanych następnie do wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych. Spłaty zobowiązań kredytowych następowały ze środków uzyskanych w sposób nielegalny od towarzystw ubezpieczeniowych.

Usłyszeli zarzuty

W toku postępowania prokurator przedstawił Arkadiuszowi P, Marcie P. i Elżbiecie S. zarzuty popełnienia m.in. przestępstwa oszustwa kwalifikowanego z art. 286 par. 1 kodeksu karnego oraz oszustwa kredytowego z art. 297 par. 1 kodeksu karnego. Szacowana szkoda ze wszystkich zdarzeń objętych zarzutami tych osób wynosi ok. 150 tysięcy złotych.

Prokurator zastosował środki zapobiegawcze

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych wobec Arkadiusza P. w kwocie 30 tysięcy złotych, wobec Marty P. w kwocie 20 tysięcy złotych, wobec Elżbiety S. w kwocie 10 tysięcy złotych oraz dozór Policji i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Ponadto tytułem środka zapobiegawczego Arkadiuszowi P i Marcie P. nakazano powstrzymywanie się od podejmowania działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa kredytowego i ubezpieczeniowego.

W śledztwie dotychczas zarzuty usłyszało już ponad 40 osobom, z czego wobec części z nich skierowano już akty oskarżenia.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-07
Data udostępnienia informacji: 2019-03-06
Liczba odsłon: 497