czwartek, 07 marca 2019

Zarzuty za wyrządzenie szkody w łącznej wysokości ponad 600 milionów złotych przy sprzedaży certyfikatów zamkniętych funduszy inwestycyjnych

Zarzuty za wyrządzenie szkody w łącznej wysokości ponad 600 milionów złotych przy sprzedaży certyfikatów zamkniętych funduszy inwestycyjnych

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi 5 marca 2019 roku, funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu zatrzymali łącznie 11 osób w śledztwie dotyczącym m.in. oszustwa i niegospodarności w wielkich rozmiarach oraz prania brudnych pieniędzy. Siedem osób jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty i skierował wobec 7 zatrzymanych wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Dotychczas Sąd uwzględnił sześć wniosków prokuratora i zastosował areszt. Dzisiaj (7 marca 2019 roku) Sąd rozpozna wniosek dotyczący siódmego z podejrzanych.

Ponad 2000 osób pokrzywdzonych, łącznie ponad 600 milionów złotych szkody

Śledztwo prowadzone w tej sprawie jest obszerne i wielowątkowe. Zarzuty stawiane osobom zatrzymanym dotyczą oszustwa dokonanego na rzecz inwestorów prywatnych – nabywców certyfikatów funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które to papiery wartościowe miały przynosić gwarantowany zysk – jak wynika z ustaleń śledztwa – rzędu 10 – 16%. Udzielone gwarancje, jak i dokonywane wyceny wartości certyfikatów były jednym z elementów oszustwa dokonywanego na szkodę klientów funduszy inwestycyjnych.

W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że łączna kwota strat, jakie ponieśli pokrzywdzeni – nabywcy certyfikatów (łącznie ok. 2000 osób) to kwota około 600 milionów złotych. Kwota zarzutów dotyczących transakcji wyprowadzania pieniędzy spółek portfelowych funduszy w związku z zakupem innych podmiotów gospodarczych, objęta zarzutami opiewa na kwotę przekraczającą 90 milionów złotych.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw oszustwa, niegospodarności w wielkich rozmiarach. Jak ustalili prokuratorzy podejrzani działali na szkodę funduszy inwestycyjnych i spółek portfelowych funduszy, między innymi poprzez niewłaściwe lokowanie środków pieniężnych, jak również dokonanie transakcji, w związku z którą nabyta została spółka cypryjska, której wartość została – jak wskazują ustalenia śledztwa – sztucznie zawyżona, co miało służyć wyprowadzeniu zgromadzonych pieniędzy. W związku z tymi działaniami osobom zatrzymanym stawiane są także zarzuty prania brudnych pieniędzy.

Ponadto prokurator przedstawił Piotrowi W. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowany z art. 258 par. 3 kodeksu karnego, natomiast sześciu zatrzymanym zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowany z art. 258 par. 1 kodeksu karnego.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 pozbawienia wolności.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, wobec siedmiu osób, którym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, prokurator skierował wnioski do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i dotychczas zastosował wobec sześciu podejrzanych tymczasowe aresztowania na okres 3 miesięcy.

Dzisiaj (7 marca 2019 roku) Sąd rozpozna wniosek dotyczący siódmego z podejrzanych.

Wobec pozostałych czterech podejrzanych, którzy nie uczestniczyli w zorganizowanej grupie przestępczej, a brali udział w popełnieniu przestępstwa działania na szkodę spółek portfelowych funduszy inwestycyjnych, prokurator zastosował poręczenia majątkowe w kwocie od 200 do 500 tysięcy złotych, dozory Policji oraz zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu.

Zabezpieczono mienie podejrzanych

Prokuratorzy podjęli intensywne czynności mające na celu ustalenie i zabezpieczenie majątków podejrzanych na poczet naprawienia szkody i grożących im kar. W wyniku tych działań zabezpieczono mienie o szacownej wartości  kilkudziesięciu milionów złotych, w postaci nieruchomości, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz udziałów w spółkach prawa handlowego.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

 

O sprawie pisaliśmy:

Zatrzymania za oszustwa przy sprzedaży certyfikatów zamkniętych funduszy inwestycyjnych

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-07
Data udostępnienia informacji: 2019-03-07
Liczba odsłon: 1 077