środa, 18 stycznia 2017

Zasiądą na ławie oskarżonych za działanie na szkodę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Zasiądą na ławie oskarżonych za działanie na szkodę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wczoraj (17 stycznia 2017 roku) Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko dwóm pracownikom naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczelnia straciła ponad 2 milionów 500 tysięcy złotych

Jednym z oskarżonych jest profesor Wydziału Nauk o Środowisku. Prokuratura zarzuca mu popełnienie pięciu przestępstw. Dotyczą one działania na szkodę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych, skutkujące utratą przez uczelnię refundacji kosztów w wysokości ponad 2 milionów 500 tysięcy złotych. Oskarżony nie dopełnił ciążących na nim obowiązków i działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi o przestępstwo z art. 296 par. 1, 2 i 3 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zarzuca również oskarżonemu profesorowi, że wspólnie z drugim oskarżonym dokonali oszustwa na szkodę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kwotę 20 tysięcy 200 złotych.

Profesor Wydziału Nauk o Środowisku oskarżony jest ponadto o przedstawianie poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci protokołów odbioru dzieła z tytułu zawartych umów o dzieło, nakłanianie drugiego współoskarżonego do złożenia fałszywych zeznań w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie oraz wprowadzenie w błąd co do autorstwa 14 prac naukowych ( magisterskich, doktorskich, inżynieryjnych ) przedłożonych jako dokumentacja powstała w ramach realizacji projektu. Chodzi o przestępstwa z art. 286 par. l kodeksu karnego, art. 297 par. l kodeksu karnego, art. 18 par. 2 i 3 kodeksu karnego w związku z art. 233 par. l kodeksu karnego i art. 115 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oskarżony nie przyznał się do dokonania zarzucanych mu przestępstw i odmówił złożenia wyjaśnień.

Sprawca chce dobrowolne poddać się karze

Drugim z oskarżonych jest doktor Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prokurator zarzucił mu dokonanie wspólnie z pierwszym oskarżonym oszustwa na szkodę uczelni na kwotę 20 tysięcy 200 złotych. Chodzi o przestępstwo z art. 286 par. l kodeksu karnego.

Jest on także oskarżony o złożenia fałszywych zeznań w toku prowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie postępowania.

Oskarżony doktor Wydziału Nauk o Środowisku złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Zaproponował orzeczenie wobec niego świadczenia pieniężnego na cel społeczny w łącznej kwocie 500 złotych, gdyż dobrowolnie naprawił wyrządzoną szkodę, ujawnił istotne okoliczności czynu oraz sprostował fałszywe zeznania.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-01-18
Data udostępnienia informacji: 2017-01-18
Liczba odsłon: 1 248