środa, 24 października 2018

Zatrzymani członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła pożyczki gotówkowe na kwotę co najmniej 1 700 000 złotych

Zatrzymani członkowie zorganizowanej  grupy przestępczej, która wyłudziła pożyczki gotówkowe na kwotę co najmniej  1 700 000 złotych

Prokuratura Okręgowa w Słupsku nadzoruje postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa przeciwko mieniu i dokumentom i dokonującej oszustw przy pośrednictwie w udzielaniu wyłudzanych pożyczek gotówkowych.

10 osób zatrzymanych

W dniach 22 i 23 października 2018 roku, na polecenie  prokuratury, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i w Koszalinie, zatrzymali łącznie 10 osób, którym zarzuca się działanie w  zorganizowanej  grupie  przestępczej.  Wśród zatrzymanych była również 35-letnia Krystyna P. kierująca tą grupą przestępczą. Zatrzymani to mieszkańcy województwa pomorskiego oraz województwa zachodniopomorskiego w wieku od 20 do 37 lat. 

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty 

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku zarzuty odpowiednio kierowania i działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom oraz  dokonanie oszustw przy pośrednictwie w udzielaniu wyłudzanych pożyczek gotówkowych. 

Krystynie P.  oraz większości występujących w sprawie podejrzanych zarzuca się  ponadto podejmowanie działań mających na celu udaremnienie stwierdzenia  przestępczego pochodzenia wyłudzonych pożyczek gotówkowych poprzez wielokrotne transferowanie wyłudzonych kwot pieniędzy pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi (tzw. pranie brudnych pieniędzy).

Środki zapobiegawcze 

Wobec Krystyny P. i 6 innych podejrzanych prokurator zdecydował o złożeniu do Sądu Rejonowego w Słupsku wniosków o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast wobec pozostałych 3 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym takie jak dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwotach od 2000 do 5000 złotych. 

Ustalenia śledztwa 

Z ustaleń śledztwa wynika, że kierująca grupą przestępczą Krystyna P. nakłoniła pozostałych występujących w sprawie podejrzanych do założenia firm świadczących usługi pośrednictwa przy udzielaniu pożyczek gotówkowych. W firmach dochodziło do podrabiania wniosków o pożyczkę oraz związanej z tym dokumentacji. Sprawcy wykorzystywali dane osób fizycznych, w celu zawarcia umów pożyczek. Podrobione dokumenty były przedkładane wobec szeregu firm brokerskich na terenie całego kraju.  W wyniku takiego działania, na skutek wprowadzenia w  błąd  m.in. co do  tożsamości  pożyczkobiorcy, występujący w sprawie podejrzani doprowadzili do udzielenia co najmniej 1129 pożyczek gotówkowych na łączną  kwotę co  najmniej 1 700 000 złotych.

Podejrzani prowadzili przestępczą działalność głównie na terenie Słupska oraz  Koszalina. Obejmowała ona lata 2016-2018. Pokrzywdzonymi w tej sprawie są banki i instytucje pozabankowe udzielające pożyczek, jak również osoby fizyczne, na których dane osobowe zawierane były poszczególne umowy pożyczki.

Zabezpieczenia majątkowe 

W toku czynności postępowania, na mieniu podejrzanych, na poczet przyszłych kar pieniężnych oraz roszczeń odszkodowawczych dokonano zabezpieczenia majątkowego o  łącznej wartości 400 000 złotych. 

Śledztwo ma charakter rozwojowy i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa    

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-24
Data udostępnienia informacji: 2018-10-24
Liczba odsłon: 676