środa, 05 czerwca 2019

Zatrzymani w śledztwie dotyczącym wyłudzenia dofinansowania ze środków unijnych w kwocie ponad 27 milionów złotych

Zatrzymani w śledztwie dotyczącym wyłudzenia dofinansowania ze środków unijnych w kwocie ponad 27 milionów złotych

Wczoraj (4 czerwca 2019 roku) na polecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku zatrzymano 17 osób podejrzanych o udział w procederze wyłudzenia dofinansowania ze środków unijnych.

Co zarzuca się podejrzanym

Wśród zatrzymanych jest organizator procederu zajmujący się prowadzeniem działalności gospodarczej spółki będącej beneficjentem dotacji. Przedstawione mu zarzuty dotyczą między innymi kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wyłudzenia środków pieniężnych w wysokości ponad 27 milionów złotych oraz „prania pieniędzy” pochodzących z tego procederu.

Wśród zatrzymanych, wobec których sformowano zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,są osoby z zarządu beneficjenta, osoby zajmujące się dokumentowaniem pozornych postępowań ofertowych oraz przedstawiciele podmiotów, do których kierowane były zapytania ofertowe.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych.

Na czym polegało przestępstwo

Ustalenia śledztwa wskazują, że do przestępstwa doszło w okresie od grudnia 2013 roku do marca 2016 roku.Wyłudzone dofinansowanie unijne dotyczyło realizacji jednego z projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podmiotem który ubiegał się i w konsekwencji uzyskał dofinansowanie była spółka prawa handlowego z województwa wielkopolskiego prowadząca działalność w dziedzinie produkcji mebli.

Nierzetelne i nieprawdziwe dane we wniosku o dofinansowanie

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że w treści wniosku o dofinansowanie podano nierzetelne i nieprawdziwe informacje dotyczące między innymi struktury organizacyjnej i własnościowej spółki. Nadto znacząco zawyżono ceny środków trwałych, których zakup miał być dofinansowany w ramach dotacji. Wartość wyłudzonych w ten sposób środków przekracza 27 milionów złotych, z czego 23 miliony stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a kwota ponad 4 milionów złotych pochodziła z dotacji celowej z budżetu krajowego.

Ponadto jak wynika z materiału dowodowego część nabytych przez sprawców urządzeń wykorzystywana była do produkcji mebli w innych podmiotach.

Już na etapie rozliczania uzyskanego dofinansowania sprawcy przedkładali również dokumenty sugerujące poniesienie wyższych wydatków niż w rzeczywistości, w tym nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury VAT.

10 innych podmiotów zaangażowanych w przestępczy proceder

W przestępcze działania zaangażowanych było również 10 innych podmiotów z tej branży. Brały one udział w postępowaniach ofertowych wymaganych przez unijne procedury, składając oferty na sprzedaż towaru po wcześniej uzgodnionych sztucznie zawyżonych cenach, co miało na celu uzyskanie przez beneficjenta wyższego dofinansowania.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-05
Data udostępnienia informacji: 2019-06-05
Liczba odsłon: 1 570