czwartek, 27 czerwca 2019

Zatrzymania byłych i obecnych urzędników Urzędu Skarbowego

Zatrzymania byłych i obecnych urzędników Urzędu Skarbowego

Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, działających w latach 2009 - 2017 na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inne podmioty.

Na polecenie prokuratora 26 czerwca 2019 roku funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach, przy udziale funkcjonariuszy Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, zatrzymali sześć osób – pełniących w latach 2012-2017 określone funkcje w jednym ze śląskich urzędów skarbowych.

Wobec tych osób prokurator wydał postanowienie o przedstawienie zarzutów popełnienia przestępstw działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jest to czyn kwalifikowany  z  art. 231 par. 2 kodeku karnego zagrożony karą  do  10 lat pozbawienia wolności.

Pracownicy skarbówki działali na szkodę interesu publicznego

W toku prowadzonego śledztwa pozyskano materiał dowodowy, z którego wynika, że  pracownicy urzędu skarbowego nienależycie zabezpieczali roszczenia publicznoprawne Skarbu Państwa. Działania te doprowadziły m.in. do uzyskiwania nienależnych zwrotów podatku VAT oraz ukrycia przez nierzetelnych podatników majątku, który powinien podlegać egzekucji administracyjnej.

Mając na względzie te ustalenia Szef Krajowej Administracji Skarbowej zlecił przeprowadzenie od 8 października 2018 roku do 15 lutego 2019 roku kontroli w urzędzie skarbowym.

Wyniki tej kontroli legły u podstaw sformułowania przez prokuratora zarzutów popełnienia wyżej wskazanych przestępstw i wydania nakazów zatrzymania i doprowadzenia urzędników skarbowych do Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-27
Data udostępnienia informacji: 2019-06-26
Liczba odsłon: 866