środa, 03 października 2018

Zatrzymania i zarzuty dla kolejnych siedmiu osób w sprawie dotyczącej spółki GetBack S.A.

Zatrzymania i zarzuty dla kolejnych siedmiu osób w sprawie dotyczącej spółki GetBack S.A.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dziś w godzinach porannych (3 października 2018 roku) zatrzymali siedem kolejnych osób, które mają związek z przestępstwami popełnionymi na szkodę spółki GetBack S.A.

Spółka poniosła szkodę w wielkich rozmiarach

Wśród zatrzymanych jest między innymi były Wiceprezes Zarządu spółki GetBack S.A., dwóch byłych Dyrektorów spółki GetBack S.A., były asesor komorniczy oraz były komornik sądowy.

Zatrzymania nastąpiły w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym działalności spółki GetBack S.A. Prowadzone jest ono w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Warszawie przez zespół prokuratorów powołany przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego.

Zatrzymanym osobom prokuratorzy ogłoszą w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty dotyczące między innymi popełnienia przestępstw nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym, które doprowadziły do wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Zarzucane przez prokuraturę czyny zabronione mają związek z usługami tzw. windykacji polubownej i usługami detektywistycznymi, umową stworzenia baz danych oraz z pozornymi umowami licencyjnymi, w wyniku których doszło do wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

Podejrzanymi są między innymi osoby, które były zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi i działalnością gospodarczą spółki GetBack S.A. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. Zgromadzone w śledztwie dowody wykazały, że sprawcy mogli działać wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności

Przestępstwa zarzucane podejrzanym stanowią czyny zabronione z art. 296 par. 1, 2 i 3 kodeksu karnego, które zagrożone są karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych i analizie złożonych przez nich wyjaśnień, prokuratorzy podejmą decyzje w przedmiocie środków zapobiegawczych.

Dotychczas w śledztwie dotyczącym spółki GetBack S.A. przedstawiono zarzuty 12 osobom, z których 8 jest tymczasowo aresztowanych. Wobec 4 osób stosowane są środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów.

Wszystkie okoliczności faktyczne i prawne mające związek z prowadzonym śledztwem są szczegółowo badane oraz wszechstronnie wyjaśniane przez prokuraturę, celem ustalenia i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób związanych z ujawnionymi przestępstwami.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-03
Data udostępnienia informacji: 2018-10-03
Liczba odsłon: 1 216