wtorek, 25 czerwca 2019

Zatrzymania i zarzuty dla osób utrudniających przetarg publiczny ogłoszony przez PKP

Zatrzymania i zarzuty dla osób utrudniających przetarg publiczny ogłoszony przez PKP

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje postępowanie dotyczące utrudniania przetargu publicznego ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach  zatrzymali dziś 9 pracowników oraz osób powiązanych z Kapsch CarrierCom Sp. z o.o. oraz Zakładem Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu.

Przedkładali nierzetelne opinie

W toku postępowania ustalono, iż w listopadzie 2017 r., doszło do „oszustwa sądowego” polegającego na posłużeniu się nierzetelnymi opiniami sygnowanymi przez Instytut Łączności Zakładu Kompatybilności Elektromagnetycznej we Wrocławiu w toku postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Chodziło o uzyskanie korzystnego dla Konsorcjum Kapsch rozstrzygnięcia Izby w toku postępowania przetargowego.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym osobom prokurator przedstawi zarzuty usiłowania doprowadzenia PKP PLK SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.102.581.285,76 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy ofertami Konsorcjum Kapsch a przedłożonym przez inny podmiot, a także usiłowanie doprowadzenia tego podmiotu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.789.708.880 zł.

Są to przestępstwa kwalifikowane z art. 305 § 1 kodeksu karnego  i art. 13 par 1 k.k. w związku z art. 286 par. 1 kodeksu karnego,  art 294 par. 1 kodeksu karnego i art. 231 par. 2 kodeksu karnego. Grozi za nie kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-25
Data udostępnienia informacji: 2019-06-25
Liczba odsłon: 1 383