piątek, 23 listopada 2018

Zatrzymania i zarzuty korupcji w śledztwie prowadzonym przez Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Zatrzymania i zarzuty korupcji w śledztwie prowadzonym przez Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wspólnie z Mazowieckim Oddziałem Żandarmerii Wojskowej prowadzi śledztwo dotyczące udzielania i przyjmowania w latach 2016-2017 korzyści majątkowych w zamian za zlecanie prac remontowo – budowlanych finansowanych przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury.

20 listopada 2018 roku, na polecenie prokuratora, Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 2 pracowników Stołecznego Zarządu Infrastruktury oraz 4 przedsiębiorców zaangażowanych w przestępczy proceder.  

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Po doprowadzeniu do Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty przyjmowania oraz udzielania korzyści majątkowych oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji. 

Dariusz J. – starszy specjalista Wydziału Eksploatacji Nieruchomości oraz Dorota D. starszy inspektor Wydziału Eksploatacji Nieruchomości Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie usłyszeli zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w postaci pokrycia kosztów pobytów w ośrodku narciarskim w Austrii oraz imprez z nim związanych w zamian za udzielenie, z pominięciem procedur, zamówienia publicznego polegającego na pracach remontowych na terenie 10 Pułku Samochodowego w Warszawie oraz udzielenie obietnicy dalszych zamówień publicznych na roboty remontowe i budowlane w kompleksach wojskowych pozostających w zarządzie Stołecznego Zarządu Infrastruktury. 

Ponadto Dariusz J. usłyszał zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 1100 zł oraz alkoholu w zamian za zlecenie określonej firmie, z pominięciem procedur, prac budowlanych; pomocnictwa do przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 3000 zł przez Dorotę D. poprzez przyjęcie w/w kwoty jako łapówki i zobowiązanie się do przekazania jej Dorocie D; przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej i osobistej w postaci pokrycia kosztów pobytu wypoczynkowego w Wiedniu w zamian za udzielenie, z pominięciem procedur, zamówienia publicznego na prace remontowo – budowlane; a także zarzuty poświadczenia nieprawdy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w protokołach przeglądu technicznego oraz odbioru końcowego robót realizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Radomiu i Warszawie, przed zakończeniem w/w inwestycji. Podejrzany podpisał przedmiotowe dokumenty mimo iż nie uczestniczył w odbiorze prac ani nie zapoznał się ze stanem faktycznym wykonanych robót. 

Dorota D. usłyszała ponadto zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 3000 zł, przekazanej jej za pośrednictwem Dariusza J., od firmy wykonującej prace remontowo – budowlane finansowane przez Stołeczny Zarząd Infrastruktury. 

Zatrzymani przedsiębiorcy bądź pracownicy firm z Zamościa, Warszawy oraz Legionowa usłyszeli zarzuty udzielania korzyści majątkowych Dariuszowi J. oraz Dorocie D.

Zastosowane środki zapobiegawcze 

Wobec Dariusza J. na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji, poręczeń majątkowych w kwotach od 10 do 20 tyś złotych oraz zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi. Ponadto Dorota D. została zawieszona w czynnościach służbowych. 

Sprawa ma charakter rozwojowy. Realizowane są czynności mające na celu ustalenie rzeczywistej skali przestępczego procederu. 

Jednocześnie Prokuratura informuje, iż zgodnie z art. 229 § 6 kodeksu karnego, nie podlega karze osoba, która udzieliła korzyści majątkowej (art. 229 § 1 – 5 kk), jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę, a osoba udzielająca korzyści lub ich obietnicy, zawiadomiła o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawniła wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ się o nich dowiedział. 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-23
Data udostępnienia informacji: 2018-11-22
Liczba odsłon: 823