środa, 06 marca 2019

Zatrzymania i zarzuty za wyrzadzenie prawie 22 milionów zlotych szkody Katowickiemu Holdingowi Weglowemu

Zatrzymania i zarzuty za wyrzadzenie prawie 22 milionów zlotych szkody Katowickiemu Holdingowi Weglowemu

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji, 5 marca 2019 roku na terenie województwa śląskiego zatrzymali pięć osób w sprawie nieprawidłowości na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła”. Zatrzymani usłyszeli m.in zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach w wysokości prawie 22 milionów złotych.

Wadliwe umowy

Postępowanie dotyczy zawarcia przez kopalnię  dwóch umów: jednej  z 2009 roku, a kolejnej z 2011 roku. W toku śledztwa prokurator ustalił, iż w związku z modernizacją w latach 2009-2015 szybu położonego na terenie KWK Mysłowice – Wesoła, wchodzącego wówczas w skład Katowickiego Holdingu Węglowego,  doszło  do nieprawidłowości, których skutkiem było wyrządzenie szkody majątkowej w kwocie prawie 22 milionów złotych.Pierwsza z umów zawarta w 2009 roku dotyczyła modernizacji szybu należącego do kopalni. Przewidywała ona wykonanie prac, które z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia były zbędne. Doprowadziło to do poniesienia nieuzasadnionych wydatków po stronie Katowickiego Holdingu Węglowego. Prokurator ustalił, że również nadzór  nad realizacją umowy nie był prawidłowy, w wyniku czego doszło do  nieuprawnionego wypłacenia środków wykonawcy.Kolejne nieprawidłowości dotyczą umowy zdemontowania wyposażenia szybu zawartej w 2011 roku. W toku śledztwa, ustalono, iż zmontowaneelementy, mogły być dalej bezpiecznie użytkowane, a ich przedwczesne zdementowanie doprowadziło dowygenerowania zbędnych wydatków.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Wśród zatrzymanych są osoby pełniące  wówczas funkcje kierownicze w ,,KWK Mysłowice – Wesoła’’. Prokurator przedstawił im zarzuty popełnienia przestępstwa niegospodarności, polegającego na przekroczeniu i niedopełnieniu obowiązków, a w konsekwencji wyrządzenia„Katowickiemu  Holdingowi Węglowemu” S.A  szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, w  kwocie  prawie 22 milionów złotych.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środkizapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 50 do 70 tysięcy złotych.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zarzuty usłyszało dotychczas 9 osób

W toku postępowania dotychczas 9 osobom przedstawiono zarzuty poświadczania nieprawdy w dokumentacji rozliczeniowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz oszustwa na szkodę„Katowickiego Holdingu Węglowego” S.A na kwotę  łączną ok. 14 milionów złotych.  Wobec tych osób stosowne są środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-03-06
Data udostępnienia informacji: 2019-03-06
Liczba odsłon: 1 989