środa, 12 czerwca 2019

Zatrzymania pracowników Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Zatrzymania pracowników Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach 11 czerwca 2019 r. funkcjonariusze Delegatur Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach i Wrocławiu zatrzymali byłego Dyrektora Administracyjnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Romana P., i kierownika Oddziału Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Krzysztofa M.

Zatrzymania te są związane z nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach  śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy zawieraniu umów zlecenia z pracownikami Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i innych sądach powszechnych.

Wyłudzali dodatkowe wynagrodzenie

Jak ustalono w toku postępowania, były dyrektor Administracyjny Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zawierał z pracownikami sądu umowy zlecenia m.in. na opracowanie projektu Regulaminu Pracy dla Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, za co pracownikom tym wypłacano wynagrodzenia. Sporządzenie tego projektu zlecono pracownikowi sądu, pomimo, iż do obowiązków radców prawnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu należało przygotowanie projektów zarządzeń i innych dokumentów.

Z kolei jest Krzysztof M. – kierownik działu kadr tego sądu, zawarł umowy zlecenia, pomimo tego, że czynności określone w tych umowach mieściły się w kompetencjach związanych z jego zatrudnieniem.

Prokurator stwierdził także nieprawidłowości podczas procesu realizacji zamówień publicznych.

Niemal 130 tysięcy złotych straty dla Skarbu Państwa

Szkoda wyrządzona w budżecie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyniosła 129 300 zł. Zachowania te wyczerpują znamiona przestępstw opisanych w artykule 231 par. 1 i 2 kodeksu karnego, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo jest rozwojowe i prowadzone są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z przestępczym procederem.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-12
Data udostępnienia informacji: 2019-06-12
Liczba odsłon: 1 666