piątek, 19 lipca 2019

Zatrzymania w ramach śledztwa dotyczącego wyłudzeń środków unijnych

Zatrzymania w ramach śledztwa dotyczącego wyłudzeń środków unijnych

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się przestępstwami przeciwko mieniu, dokumentom i obrotowi gospodarczemu, wyłudzającej środki unijne. Na polecenie prokuratora, w dniach od 16 do 17 lipca 2019 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Poznaniu zatrzymali 7 osób, prezesów firm ( tzw. „słupów”) biorących udział w procederze wyłudzeń.

Zawiadomienie instytucji zarządzającej środkami publicznymi

Podstawą wszczęcia postępowania przygotowawczego było zawiadomienie o przestępstwie dotyczącym wyłudzenia dofinansowania w postaci pożyczek ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyłudzenia dokonały dwie firmy – warszawska i poznańska – a także 89 innych podmiotów, współpracujących z nimi w charakterze pożyczkobiorców.

W toku śledztwa ustalono, że jeden z banków realizował szereg programów wsparcia przedsiębiorców z wykorzystaniem środków europejskich, w tym przeznaczonych na instrumenty zwrotne. W tym ostatnim przypadku bank korzystał z usług pośredników finansowych wybieranych w trybie przetargów nieograniczonych na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Wśród tych pośredników było konsorcjum złożone z dwóch spółek: warszawskiej i poznańskiej. Spółki te zawarły z instytucją zarządzającą środkami publicznymi 19 umów operacyjnych, które upoważniały je do udzielania pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, prowadzącym działalność na terenie 12 województw.

W wyniku kontroli wdrożonej przez instytucję zarządzającą ujawniono szereg nieprawidłowości związanych z podpisywaniem umów, m.in. na fikcyjną, wirtualną działalność zaangażowanych firm.

Na skutek działalności grupy przestępczej doszło do powstania szkody w wysokości ponad 80 mln złotych.

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw finansowych w stosunku do mienia  o znacznej wartości. Są to przestępstwa kwalifikowane z artykułów 258 par. 1, 286 par. 1, 294 par. 1 i 297 par. 1 kodeksu karnego. Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował  środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazów opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportu.

Była to kolejna realizacja w tej sprawie. Do chwili obecnej zarzuty przedstawiono 43 osobom, w tym wobec 8 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W sprawie zabezpieczono mienie o wartości ponad 23 milionów złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze zatrzymania.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

O sprawie pisaliśmy:

Zatrzymania kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw gospodarczych

Tymczasowe aresztowania członków zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudziła ponad 68 milionów złotych

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-19
Data udostępnienia informacji: 2019-07-21
Liczba odsłon: 881