poniedziałek, 01 lipca 2019

Zatrzymania w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych

Zatrzymania w śledztwie dotyczącym grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej podejrzanym o przestępstwa podatkowe oraz pranie brudnych pieniędzy.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w kraju i za granicą. W czynnościach postępowania brali udział także funkcjonariusze Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie.

Profil grupy przestępczej

W toku  śledztwa ustalono, iż członkowie grupy popełniali przestępstwa karne oraz karne skarbowe dotyczące obrotu olejem smarowym i nieuprawnioną zmianą jego przeznaczenia na olej napędowy. Działali od początku września 2016 roku do końca czerwca 2017 roku w Polsce – w tym między innymi w Szczecinku,  Krotoszynie oraz na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Czeskiej oraz Republiki Rumuńskiej, czyniąc sobie z ujawnionego procederu stałe źródło dochodu.

W szczególności podejrzani utworzyli skład podatkowy w jednej z miejscowości na terenie województwa mazowieckiego, w którym produkowano olej smarowy, co następowało między innymi na zlecenie jednego z czeskich podmiotów gospodarczych, kontrolowanego przez członków grupy.

Należności nieopłacone na rzecz Skarbu Państwa od jednej cysterny oleju wynosiły nie mniej niż 50 tys. zł, przy czym produkcja ujawnionego składu podatkowego wynosiła średnio 25 cystern tygodniowo.

Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą podejmowali jednocześnie czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w kwocie nie mniejszej niż 26 mln euro i 15 mln zł, wykorzystując w tym celu rachunki bankowe prowadzone na rzecz kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych. Wpłacano na nie  środki pieniężne pochodzące z popełnienia czynów zabronionych oraz nabywano za nie prawa własności do nieruchomości.

Członkowie grupy podejmowali czynności udaremniające stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków stanowiących znaczne korzyści majątkowe związane z popełnieniem czynów zabronionych. Nabyli w tym celu za kwotę ponad 2 mln zł kilkadziesiąt tysięcy udziałów spółki produkującej na terenie województwa mazowieckiego wyroby z mięsa

Zatrzymania i zarzuty

Zatrzymania nastąpiły w miejscach zamieszkania podejrzanych na terenie województwa mazowieckiego, zachodniopomorskiego i lubelskiego. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna, który kierował jedną z grup przestępczych współdziałających w badanym procederze, jej członkowie oraz odbiorcy paliwa nielegalnie wprowadzanego do obrotu w Polsce.

Dwóm mężczyznom prokurator ogłosił zarzuty popełniania przestępstwa tzw. zbrodni fakturowej w związku z wystawieniem 1786 faktur dokumentujących sprzedaż oleju napędowego przez ustaloną spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie na kwotę należności ogółem ponad 138 mln zł. Podejrzani poświadczyli nieprawdę w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego przez nabywców podanych w zakwestionowanych fakturach.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym  zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10, przy czym osoby, którym zarzucono popełnienie przestępstwa zbrodni fakturowej (art. 277a par. 1 kk w zw. z art. 271a par 1 kk.) podlegają karze pozbawienia wolności do lat 15 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Zgodnie z wnioskami Prokuratury Regionalnej w Warszawie wobec dwóch podejrzanych Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. W stosunku do pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze  w postaci poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju oraz dozorów Policji.

Nowa procedura karna

Zatrzymania są kolejną realizacją procesową Prokuratury Regionalnej w Warszawie w wieloosobowym i wielowątkowym śledztwie dotyczącym grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych, w którym status podejrzanych posiada aktualnie 58 osób.

W postępowaniu tym zastosowano nowe przepisy procedury karnej obowiązujące od kwietnia br. roku w zakresie konfiskaty rozszerzonej. Wobec przestępców zabezpieczono kary i roszczenia poprzez zajęcie udziałów w spółce działającej na terenie województwa mazowieckiego, którą faktycznie kontrolowali członkowie grupy przestępczej. Podejrzanym zabezpieczono także ruchomości w postaci między innymi luksusowych samochodów, pieniędzy w różnych walutach, złotej i srebrnej biżuterii, złotych monet oraz tirów z cysternami.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-07-01
Data udostępnienia informacji: 2019-07-01
Liczba odsłon: 1 049