środa, 05 czerwca 2019

Zatrzymania w sprawie tzw. „Afery śmieciowej”

Zatrzymania w sprawie tzw. „Afery śmieciowej”

Wczoraj (4 czerwca 2019 roku) na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 13 osób podejrzanych w sprawie tzw. „afery śmieciowej”.

Jednocześnie przeprowadzone zostały przeszukania w 11 miejscach tj. prowadzenia działalności oraz zamieszkania zatrzymanych.

Co zarzuca się podejrzanym

Osoby zatrzymane usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej jak również popełnienia przestępstw przeciwko środowisku i dokumentom oraz sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Jak ustalono podejrzani uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanych prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec jednego ze sprawców.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków wolnościowych w postaci dozoru Policji oraz poręczeń majątkowych w kwotach od 2.000 złotych do 60.000 złotych.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Ustalenia śledztwa

Jak ustalono w toku śledztwa grupa funkcjonowała w latach 2014 – 2015. Zajmowała się ona składowaniem i transportowaniem wbrew przepisom niebezpiecznych odpadów w Poznaniu i innych miastach Wielkopolski.

Zagrożenie życia i zdrowia

Sprawcy czynili to w sposób mogący zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi oraz spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza i powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.

Niebezpieczeństwo pożaru

Nadto powodowali bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru i eksplozji materiałów łatwopalnych oraz rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących i parzących zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach.

Uzyskane w toku postępowania dowody, w tym liczne opinie biegłych potwierdziły, że we wszystkich siedmiu ustalonych lokalizacjach składowania odpadów tj. w Poznaniu, Łosińcu, Adamowie, Komornikach i Janikowie warunki i sposób ich gromadzenia mogły spowodować istotne zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego, a w kilku przypadkach także niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-05
Data udostępnienia informacji: 2019-06-05
Liczba odsłon: 543