piątek, 14 grudnia 2018

Zatrzymania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnieniem tzw. przestępstw karuzelowych

Zatrzymania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnieniem tzw. przestępstw karuzelowych

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi wspólnie z Zarządem CBŚP w Warszawie oraz Mazowieckim UCS w Warszawie śledztwo dotyczące funkcjonowania w latach 2014 - 2017 zorganizowanej grupy przestępczej dopuszczającej się oszustw podatkowych na kanwie przestępstw karuzelowych związanych z obrotem sprzętem elektronicznym (m. in. telefonami iPHONE) oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Zatrzymano łącznie 17 osób oraz przeprowadzono, na terenie Polski, przeszukania w siedzibach podmiotów związanych działalności grupy przestępczej.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w celu wykonania z ich udziałem czynności procesowych. Usłyszeli m.in. zarzuty działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, pomocy w działaniu zorganizowanej grupy przestępczej, przestępstw karnych i popełnienia przestępstw skarbowych.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator, wobec 8 podejrzanych, skierował do Sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Ponad 70 milionów złotych strat Skarbu Państwa

Zebrany w sprawie obszerny materiał dowodowy wskazuje, że działanie podejrzanych  naraziło Skarb Państwa na szkodę w wielkich rozmiarach i doprowadziło do realnego uszczuplenia w podatku VAT w kwocie ponad 70 milinów złotych.

Karuzela działała w oparciu o polskie i zagraniczne podmioty

Jak ustalono w poszczególnych łańcuchach transakcji w różnych rolach („znikający podatnik”, „bufor”, „broker”) występowały 93 podmioty. Przyjęty przez sprawców modus operandi popełnianych przestępstw, polegał na utworzeniu sieci podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych, a ich prawdziwym celem jest wprowadzenie na terytorium Polski towaru – szeroko rozumianego sprzętu elektronicznego – bez uiszczenia należnego podatku VAT z wykorzystaniem „znikającego podatnika”. Taki podatnik występował w dokumentacji jako pierwszy odbiorca towaru na terenie Polski, zaś po wystawieniu faktury sprzedażowej towaru na następny podmiot nie uiszczał należnego podatku od towaru i usług i znikał.

Kolejne podmioty fikcyjnego obrotu towarem, tzw. „bufory” preparowały dokumenty mające świadczyć o dalszej odsprzedaży towaru. Po czym towar trafiał do rzeczywistego odbiorcy, tj. podmiotu, który prowadził rzeczywistą działalność z rzeczywistym zapleczem operacyjnym. Zakup towaru z wykorzystaniem mechanizmu łańcucha fikcyjnego obrotu ze „znikającym podatnikiem” miał na celu pozyskanie z jednej strony towaru po cenie „obniżonej” o należny podatek VAT, nie uiszczony przez „znikającego podatnika”, a jednocześnie, w oparciu o faktury uzyskane od bezpośredniego „dostawcy”, uzyskania podstawy do zawyżenia podatku naliczonego w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

Na skutek działalności przedstawicieli tych podmiotów, na terenie kraju wprowadzano do obrotu sprzęt elektroniczny bez uiszczania przez „znikających podatników” należnego podatku VAT w stawce 23% z wykorzystaniem mechanizmu karuzeli podatkowej. Działalność tą prowadzono celem wprowadzenia w błąd polskich organów podatkowych co do rzeczywistego zaistnienia zdarzeń gospodarczych oraz faktu uiszczenia należnego podatku VAT związanego z tymi transakcjami.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-12-14
Data udostępnienia informacji: 2018-12-13
Liczba odsłon: 1 016