piątek, 28 czerwca 2019

Zatrzymano kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. wystawianiem nierzetelnych faktur VAT

Zatrzymano kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się m.in. wystawianiem nierzetelnych faktur VAT

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2011-2013 zajmowała się, w różnych miejscowościach na terenie kraju, m.in. w Krakowie, Opolu, Warszawie oraz Dąbrowie Górniczej, popełnianiem przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z uszczuplaniem podatku od towaru i usług w zakresie obrotu towarami, w szczególności w postaci wyrobów stalowych.

Na polecenie prokuratora 26 czerwca 2019r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji  zatrzymali  kolejne 4 osoby zaangażowane w opisany proceder.

Wyłudzali podatek VAT

W toku śledztwa ustalono, iż mechanizm przestępczego działania polegał na wykorzystywaniu struktur podmiotów – spółek rejestrowanych na podstawione osoby (tzw. słupy). Były one faktycznie kontrolowane przez członków grupy. W ramach ich funkcjonowania pozorowano prowadzenie przez te podmioty działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami stalowymi. Następnie składano organom podatkowym zawierające nieprawdę lub zatajające prawdę deklaracje podatkowe, zawyżając w nich podatek naliczony z tytułu rozliczenia faktur VAT zakupu towarów,  nie dokumentujących rzeczywistych transakcji gospodarczych.

Działania te prowadziły w konsekwencji   do  uszczupleń w zakresie podatku VAT w wielkich wartościach (w łącznej kwocie ponad 17 mln. zł.).

Prali pieniądze

Ponadto członkowie grupy tworzyli i ewidencjonowali nierzetelną dokumentację księgową. Podejmowane  czynności  miały na celu udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem przestępstw karnoskarbowych (tzw. pranie pieniędzy).

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw kwalifikowanych z art. 258 par. 1 kodeksu karnego (udział w zorganizowanej grupie przestępczej),  art. 271 par. 3 kodeksu karnego  w zbiegu. z art. 270 par 1 kodeksu karnego (podrabianie i posługiwanie się podrobionymi i poświadczającymi nieprawdę dokumentami),  art. 54 par. 1, 55 par.1, 56 par. 1 i inne kodeksu karnego skarbowego (występki karnoskarbowe związane z uchylaniem się od opodatkowania, tzw. firmanctwem oraz oszustwami podatkowymi), a także  art. 299 § 5 w zw. z art. 299 §1 kodeksu karnego  (tzw. pranie brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami).

Zarzucone podejrzanym przestępstwa zagrożone są długoterminowymi karami pozbawienia wolności. Za  czyn kwalifikowany z art. 299§5 kodeksu karnego  grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zebrany dotąd materiał dowodowy pozwolił na sukcesywne rozliczanie członków grupy. Dotąd zarzuty dotyczące udziału w grupie oraz popełniania w jej strukturach przestępstw karnoskarbowych, a także przestępstw związanych z tzw. praniem pieniędzy, usłyszało 11 osób, w tym kierujący grupą.

Środki zapobiegawcze i zabezpieczenia majątkowe

Celem zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.

W ramach śledztwa podejmowane są także czynności mające na celu zabezpieczenie na mieniu podejrzanych grożących im kar i środków o charakterze majątkowym. Łączna wartość wydanych dotąd postanowień w tym przedmiocie to 2 487 000 zł.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2019-06-28
Data udostępnienia informacji: 2019-06-28
Liczba odsłon: 518