czwartek, 18 października 2018

Zatrzymano pięć osób podejrzanych o sutenerstwo

Zatrzymano pięć osób podejrzanych o sutenerstwo

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku prowadzi postępowanie dotyczące przestępstwa sutenerstwa. W toku realizowanych pod nadzorem prokuratury czynności, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali pięć osób, w tym czterech mężczyzn w wieku od 30 do 55 lat oraz kobietę w wieku 27 lat.

Usłyszeli prokuratorskie zarzuty

Podejrzanym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia od dwóch do pięciu przestępstw z art. 204 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. Do zarzuconych sprawcom czynów dochodziło w różnych okresach, w latach  2010 – 2014 oraz 2015 -2018.

Nadto dwóm innym osobom, kobietom w wieku 28 i 34 lat, przedstawiono zarzut popełnienia trzech przestępstw polegających na ułatwianiu uprawiania prostytucji (art. 204 § 1 k.k.). Jak ustalono podejrzane zajmowały się odbieraniem telefonów od potencjalnych klientów.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Wobec głównego organizatora procederu, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował warunkowe tymczasowe aresztowanie tj. do czasu wpłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 100 000 złotych. Prokurator zaskarżył decyzję sądu i jednocześnie złożył wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Wniosek został uwzględniony przez sąd.

Ponadto prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji wobec pozostałych podejrzanych, a wobec trzech z nich również poręczenie majątkowe w kwotach 7 i 10 tysięcy złotych. Wobec pięciu podejrzanych prokurator zastosował również zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z kobietami, które świadczyły usługi seksualne oraz z innymi podejrzanymi.

Ustalenia śledztwa

Jak ustalono, zatrzymani ułatwiali uprawianie prostytucji, z czego czerpali korzyści majątkowe. Sprawcy z przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu. Usługi seksualne organizowane były w ramach tzw. domówek. W tym celu wynajmowano  mieszkania zlokalizowane na terenie  Gdyni oraz Gdańska. W zamian za  umożliwienie korzystania z  mieszkania, ochronę, transport, wykonanie  zdjęć oraz zamieszczenie ogłoszeń na portalach internetowych, od świadczących usługi kobiet przyjmowano 50 % ich dziennego zarobku.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Kamila Jarosławska
Informację udostępnił: Kamila Jarosławska
Data wytworzenia informacji: 2018-10-18
Data udostępnienia informacji: 2018-10-17
Liczba odsłon: 643