wtorek, 02 kwietnia 2019

Zorganizowane działania Prokuratury i Policji w walce z tzw. mafią śmieciową

Zorganizowane działania Prokuratury i Policji w walce z tzw. mafią śmieciową

Dzisiaj (2 kwietnia 2019 roku) na polecenie Prokuratury Regionalnej w Katowicach, Prokuratury Okręgowej w Krakowie i Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie funkcjonariusze Policji zatrzymali łącznie 15 osób związanych z tzw. mafią śmieciową. Dzisiejsze wspólne działania organów ścigania to wynik śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, jak też realizowanej przez tą jednostkę koordynacji około 100 postępowań tego typu. Działania te doprowadziły do ujawnienia powiązań pomiędzy trzema zorganizowanymi grupami przestępczymi i umożliwiły zaplanowanie i skoordynowanie równoległej realizacji na terenie Śląska oraz Małopolski.

Zarzuty kierowania i udziału w grupie przestępczej

Zatrzymani po doprowadzeniu do właściwych jednostek prokuratury usłyszą zarzuty dotyczące m.in. kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, ochronie środowiska, mieniu i dokumentom, w tym składowania wbrew przepisom niebezpiecznych odpadów.
Jak ustalono w toku postępowania, nielegalny proceder składowania i porzucania odpadów, prowadzony był na obszarach zabudowanych, jak również terenach otwartych, w tym obszarach położonych w nieodległej bliskości obszarów wodnych. Niebezpieczne odpady porzucane były na terenach hal magazynowych, niejednokrotnie w pobliżu dużych skupisk ludzkich, na terenach atrakcyjnych turystycznie oraz w wykopach ziemnych. Działalność grup przestępczych prowadzona była na terenie województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego.

Środki zapobiegawcze

Po wykonaniu czynności z udziałem podejrzanych prokuratorzy podejmą decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych.

Odpady składowane w beczkach

Proceder, w który zaangażowani byli członkowie grup przestępczych, polegał min. na transportowaniu oraz składowaniu odpadów niewiadomego pochodzenia w beczkach i pojemnikach typu „mauser” o pojemności 1000 litrów, w tym zawierających szereg związków organicznych o właściwościach wywołujących choroby zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu. Były to głównie odpady przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farbiarskiego, lakierniczego i motoryzacyjnego.

Kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów mogło trafić do wynajmowanych obiektów

W toku czynności realizowanych przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach na dotychczas zlokalizowanych nielegalnych składowiskach ujawniono
2.452 tony odpadów, których koszt utylizacji w konsekwencji obciążający organy samorządu terytorialnego lub właścicieli nieruchomości wynajmujących te powierzchnie, może wynosić łącznie blisko 8 milionów złotych.
Czynności realizowane w śledztwie Prokuratury Rejonowej Częstochowa – Północ w Częstochowie doprowadziły do ujawnienia około 5.000 pojemników i beczek z zawartością niebezpiecznych odpadów, które znajdowały się w hali byłej fabryki w Częstochowie przy ul. Filomatów.
Jak wynika z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Krakowie docelowo do wynajmowanych obiektów trafiło kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów.

Zespół koordynacyjny

Zarządzeniem Prokuratora Krajowego z 4 czerwca 2018 roku powołany został w Prokuraturze Krajowej zespół prokuratorów do spraw koordynowania postępowań w sprawach dotyczących sprowadzenia w miejscach składowania odpadów zdarzeń w postaci pożarów oraz koordynowania i analizy wyników postępowań prowadzonych o przestępstwa związane z nielegalnym postępowaniem z odpadami.
Zadaniem Zespołu jest monitorowanie postępów poszczególnych śledztw i koordynowanie prowadzonych postępowań, w celu w głównej mierze zapewnienia ich rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia oraz pośredniczenia w wymianie informacji, zwłaszcza tych, które mogłyby wskazywać na powiązania personalne pomiędzy poszczególnymi zdarzeniami.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Weronika Krasnopolska
Informację udostępnił: Weronika Krasnopolska
Data wytworzenia informacji: 2019-04-02
Data udostępnienia informacji: 2019-04-02
Liczba odsłon: 2 022