add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Informacja o udzieleniu zamówienia – Prokuratura Krajowa

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego dla zapewnienia wdrożenia i utrzymania centralnych systemów informatycznych w Prokuraturze Generalnej i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury” (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-12-16
Data udostępnienia informacji: 2011-12-16
Liczba odsłon: 1 404

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj