add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Prokuratura Krajowa
piątek, 23 września 2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego dla zapewnienia wdrożenia i utrzymania centralnych systemów informatycznych w Prokuraturze Generalnej i powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury”

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór umowy(pobierz plik)

 

Załącznik nr 2 do umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 i 4 do umowy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 2a do SIWZ (pobierz plik)

 

Załącznik nr  2b do SIWZ (pobierz plik)

 

Załącznik nr  2c do SIWZ (pobierz plik)

 

Załącznik nr  2d do SIWZ (pobierz plik)

 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie (pobierz plik)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie (pobierz plik)

 

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie (pobierz plik)

 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz wykonanych dostaw (pobierz plik)

 

Oferta wykonawcy 3a (pobierz plik)

 

Oferta wykonawcy 3b (pobierz plik)

 

Oferta wykonawcy 3c (pobierz plik)

 

Oferta wykonawcy 3d (pobierz plik)

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ – 11.10.2011 (pobierz plik)

 

Zmodyfikowany – Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy (pobierz plik)

 

Zmodyfikowany –  Załącznik nr 2b do SIWZ (pobierz plik)

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-09-23
Data udostępnienia informacji: 2011-10-11
Liczba odsłon: 2 087

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj