Dostawę 8 sztuk kserokopiarek dla zabezpieczenia funkcjonowania departamentów i biur …