Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 1 do SIWZ  Wzór umowy (pobierz plik)

 

Załącznik 2 do Umowy Wykaz paczek prasy (pobierz plik)

  

Załącznik 2 do SIWZ Oferta Wykonawcy (pobierz plik)

 

Załącznik nr 3 do SIWZ  Formularz Cenowy (pobierz plik)

  

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie Wykonanwcy art. 22 i 24 (pobierz plik)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia (pobierz plik)

 

Załącznik nr 6 do SIWZ  Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o przyznanie zamówienia (pobierz plik)

 

Modyfikacja SIWZ – 28.11.2011 (pobierz plik)

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Strzałkowska
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-11-24
Data udostępnienia informacji: 2011-11-28
Liczba odsłon: 1 775