poniedziałek, 06 grudnia 2010

Ogłoszenia o udzielenie zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na„Świadczenie usług pocztowych dla powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, w zakresie doręczania przesyłek pocztowych o masie nieprzekraczającej 50 gram” – znak sprawy: PG XF 292/26/11 (pobierz plik)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Opracowanie, dostawę i wdrożenie oprogramowania dla potrzeb opracowań statystycznych z zakresu spraw prokuratorskich ” (pobierz plik)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Usługę mycia okien w budynkach A i B Prokuratury Generalnej przy ul. Barskiej 28/30 w Warszawie(pobierz plik)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia naProwadzenie nadzoru autorskiego nad eksploatacją systemu informatycznego SIP Libra, wsparcie technicznedla jednostek prokuratury w zakresie eksploatacji, dokonywanie zmianw systemie wynikających ze zmiany przepisów prawa i potrzebużytkowników oraz serwis pogwarancyjny systemu” (pobierz plik)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia naUsługę przeprowadzenia kursów języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego dla pracowników Prokuratury Generalnej”(pobierz plik)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę 8 sztuk kserokopiarek dla zabezpieczenia funkcjonowania departamentów i biur
w Prokuraturze Generalnej”
– znak sprawy: PG XF 292/11/11 (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2010-12-06
Data udostępnienia informacji: 2012-02-22
Liczba odsłon: 3 103

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj