„Prowadzenie nadzoru autorskiego, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji ora…