Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na: „Prowadzenie nadzoru autorskiego, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie eksploatacji oraz świadczenie usług serwisu technicznego systemu Centralna Baza Danych Systemu Informatycznego Prokuratury (CBD SIP) i systemu Replika bazy danych PESEL (Replika PESEL)” – znak sprawy: PG XF 292/12/11 (pobierz plik)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Duchnowicz
Informację udostępnił: Grzegorz Mikusek
Data wytworzenia informacji: 2011-11-23
Data udostępnienia informacji: 2011-11-23
Liczba odsłon: 1 119